Landelijk beleid hondenwelzijn

De Koninklijke Hondenbescherming streeft naar een beleid waarin het welzijn van de hond wordt gewaarborgd. Op zowel landelijk als regionaal niveau nemen wij daarom actief deel aan het opstellen en beïnvloeden van wet- en regelgeving. Hieronder zie je waar we op landelijk niveau voor pleiten.

Waar wij op landelijk niveau voor pleiten

Dierenhoudverbod voor dierenbeulen

De Hondenbescherming roept de regering op om het wetsvoorstel voor een dierenhoudverbod aan te nemen. De roep om dit verbod als zelfstandige straf op te kunnen leggen, is groot. De huidige wetgeving biedt alleen de mogelijkheid tot het opleggen van een dierenhoudverbod als een bijzondere voorwaarde bij een (deels) voorwaardelijke straf.

Lees meer

Verplichte pre-aanschaf cursus

Om gevaarlijke situaties en bijtincidenten te voorkomen, is de Koninklijke Hondenbescherming een groot voorstander van een verplichte pre-aanschafcursus voor alle toekomstige hondenbezitters, dus nog vóór de hond in huis is. Met een zogenoemde pre-aanschaf cursus, wordt het een toekomstige hondenbezitter duidelijk dat de aanschaf van een hond meer is dan het in huis halen van ‘iets leuks of gezelligs’ of zelfs een ‘statussymbool’.

Lees meer

Verbod op hondonvriendelijke middelen, zoals de stroomband

Sinds 1 januari 2022 is het gebruik van de stroomband bij honden verboden. De Koninklijke Hondenbescherming is blij dat het verbod nu daadwerkelijk een feit is. 'We hebben er lang op moeten wachten, maar dit is een enorme opsteker voor honden. Stroomstoten bij honden leiden onder meer tot angst, stress en een blijvende aantasting van de vertrouwensband tussen eigenaar en hond en had wat ons betreft al lang verboden moeten zijn.' aldus onze directeur Daphne Groenendijk. 

Lees meer

Verantwoord fokbeleid

De Koninklijke Hondenbescherming probeert wet- en regelgeving op het gebied van het fokken van honden te beïnvloeden en op die manier problemen aan de bron te voorkomen. Het gaat daarbij om problemen als broodfok, schadelijke uiterlijke kenmerken bij honden en erfelijk overdraagbare aandoeningen bij rashonden.

Lees meer

Voorkomen van dierenmishandeling

Verwaarlozing en mishandeling zijn vaak het gevolg van onachtzaamheid of boosaardigheid, maar soms ook door onwetendheid. De Koninklijke Hondenbescherming probeert door voorlichting en beïnvloeding van wet- en regelgeving het welzijn van honden in Nederland te verbeteren. Daarnaast vangen we oude en kwetsbare honden op.

Lees meer

Landelijk vuurwerkverbod

Vuurwerk is een veelbesproken onderwerp. Voor de een is het een feest, voor de ander een grote ergernis. Voor honden komt al dat vuurwerk als een donderslag bij heldere hemel. Ieder jaar raken veel honden zo in de war, dat ze voor de rest van hun leven beschadigd zijn. De Koninklijke Hondenbeschermking pleit voor een verbod op consumentenvuurwerk.

Lees meer

Landelijke registratie bijtincidenten

Om bijtincidenten tegen te gaan, is goede informatie over de achtergrond van de incidenten onontbeerlijk. Daarop kan immers beleid worden gerealiseerd. Een mooie eerste stap zou een uniforme landelijke databank zijn waarin de (ernstige) bijtincidenten worden geregistreerd, waarbij ook het type hond en de eventuele achtergrond/herkomst van de hond worden geregistreerd. Zonder deze registratie is het uitermate ingewikkeld feiten en emoties rondom bijtincidenten onafhankelijk van elkaar te bezien.

Lees meer

Wijziging Wet Dieren

In juni 2021 werd een wetswijziging aangenomen van de Wet Dieren. Hierin staat dat het niet is toegestaan om het welzijn of de gezondheid van een dier te benadelen met als doel het dier op een bepaalde manier te kunnen houden en huisvesten. De dieren mogen niet langer worden aangepast aan het systeem, maar het systeem moet worden aangepast aan de behoeften van de dieren. Het wetsvoorstel beoogt vooral de misstanden in de veesector aan te pakken.

Lees meer

Help mee om honden te beschermen

Word donateur