Afschaffing hondenbelasting

De bedragen die in veel gemeenten aan hondenbelasting moeten worden betaald, liegen er niet om. Daar komt nog bij dat de opbrengsten niet eens ten goede komen aan de honden, maar in de algemene pot belanden. De Koninklijke Hondenbescherming vindt dat onterecht en pleit voor afschaffing van hondenbelasting.

Onbegrip bij hondenbezitters

Onze juridische beleidsmedewerker Just de Wit: 'Het zijn vaak fikse bedragen die moeten worden betaald aan hondenbelasting. En als die bedragen dan niet ten goede komen aan de honden, maar bijvoorbeeld gebruikt worden om gaten in de begroting te dichten, leidt dat uiteraard tot veel onbegrip en wrevel bij hondenbezitters. Het draagvlak is op dit moment ver te zoeken, temeer omdat er op katten en andere huisdieren geen belasting wordt geheven. Daarbij komt dat momenteel iedere gemeente vrij is om te bepalen of ze belasting heft en hoeveel die dan bedraagt. Dat heeft intussen tot enorme verschillen in tarieven gezorgd per gemeente. In sommige gemeenten betaal je niets, en in andere wel tot meer dan 100 euro per hond per jaar.'

Motie afgewezen

Op 10 juni 2021 werd over de omstreden hondenbelasting gedebatteerd in de Tweede Kamer. Hoewel een meerderheid van de Kamer het ermee eens is dat de hondenbelasting niet meer van deze tijd is, haalde een motie tot het afschaffen van de hondenbelasting het niet.