Landelijke registratie bijtincidenten

Om bijtincidenten tegen te gaan, is goede informatie over de achtergrond van de incidenten onontbeerlijk. Daarop kan immers beleid worden gerealiseerd. Een mooie eerste stap zou een uniforme landelijke databank zijn waarin de (ernstige) bijtincidenten worden geregistreerd, waarbij ook het type hond en de eventuele achtergrond/herkomst van de hond worden geregistreerd. Zonder deze registratie is het uitermate ingewikkeld feiten en emoties rondom bijtincidenten onafhankelijk van elkaar te bezien. 

Veiligheid

Hondenbezit kan en moét een meerwaarde zijn. Een meerwaarde voor de hond, de hondenbaas en …de samenleving. Vaak is het dat ook. Helaas wordt ons land echter regelmatig opgeschrikt door een ernstig bijtincident, waarbij mens en dier zwaar worden verwond. Dit leidt tot een aangetast gevoel van veiligheid in de publieke ruimte, tot grote trauma’s bij hondenbezitters en hun honden, wanneer deze het incident overleven. Ook getuigen van deze nare incidenten kunnen trauma’s oplopen. De meldingen van bijtincidenten in de media nemen toe en hierdoor wordt het gevoel van veiligheid van de burger beïnvloed.

Landelijke werking van een aanlijn- en muilkorfgebod

Gemeenten kunnen vermeende gevaarlijke honden aan banden leggen door middel van een aanlijn- en muilkorfgebod voor de hond. Voor een effectief sluitend beleid zou het eventuele opgelegde aanlijn- en muilkorfgebod landelijke werking moeten hebben. De werking van een opgelegde aanlijn- en muilkorfverplichting is op dit moment beperkt tot het grondgebied van de betreffende gemeente. Het is in de praktijk dus mogelijk dat een hond die in de ene gemeente een aanlijn- en muilkorfgebod heeft, buiten de gemeentegrenzen straffeloos zonder muilkorf los mag lopen. Dat levert uiteraard onaanvaardbare risico’s op. Een landelijk geldende aanlijn- en muilkorfverplichting kan dit soort risico’s voorkomen.

Help mee om honden te beschermen

Word donateur