Jaarverslag en meerjarenbeleidsplan

De Koninklijke Hondenbescherming is voor haar bestaan afhankelijk van mensen zoals u. Ieder jaar ontvangen wij donaties, nalatenschappen en legaten. Daarmee werken we aan ons hogere doel: zorgen voor een beter welzijn voor honden en een verantwoord hondenbezit in Nederland. 

Verantwoording aan onze donateurs

Jaarlijks leggen we verantwoording af in ons jaarverslag. Dankzij onze transparantie en onze manier van bedrijfsvoering zijn wij door het CBF erkend als Goed Doel. Door de belastingdienst zijn wij aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI), waardoor donateurs hun gift kunnen aftrekken bij de aangifte van hun inkomstenbelasting.

Oudere jaarverslagen

Help mee om honden te beschermen

Word donateur