Hondenopvang van de toekomst

Veel asielen voldoen niet aan de nieuwste inzichten als het gaat om dierenwelzijn. Daarom openen wij in 2024 een nieuw hondenopvangcentrum in het Twentse Den Ham. Honden worden nu vaak opgevangen in een overprikkelende omgeving, in slecht geïsoleerde ruimtes tegenover elkaar, met tralies en zonder grote en groene speelvelden. Dit zorgt voor stress en een verslechtering van welzijn van honden. Onze droom is een eigen, gespecialiseerd hondenopvangcentrum dat start vanuit de behoeftes van de hond.

Bouw mee aan het meest innovatieve hondenopvangcentrum in Europa! 

In ons nieuwe centrum geven wij oude en kwetsbare honden een thuis. Uit ervaring blijkt dat het voor deze honden lastig is om een nieuw baasje voor ze te vinden of een plek in een asiel. Ze zijn vaak niet welkom in asielen vanwege de hoge kosten en de langere (soms permanente) verblijfsduur. In het nieuwe opvangcentrum geven wij juist deze honden de extra zorg en aandacht die zij nodig hebben. Om dit waar te maken hebben wij jouw hulp nodig!

Ja, ik help mee


Voorbeeldstellend in Europa

De inrichting zorgt ervoor dat oude en kwetsbare honden in een prikkelarme omgeving verblijven. Buiten stimuleren wij het natuurlijke gedrag met ruime speel- en trainingsvelden in een bosrijke, groene omgeving. De verzorging en begeleiding is in handen van kundige professionals. Hiermee onderscheiden wij ons van soortgelijke initiatieven.

Naast de opvang van honden, biedt het centrum ons de gelegenheid om veel verschillende doelgroepen te bereiken. Wij willen mensen uitnodigen om kennis op te doen of kennis met ons te delen in het educatiecentrum. Zo zetten wij gezamenlijk een nieuwe standaard die de hondenwelzijn aanzienlijk verbetert. Ook zijn wij voorbeeldstellend voor alle andere hondenopvangcentra in Nederland en Europa.

Bovenaanzicht

Impressie van bovenaanzicht nieuw opvangcentrum, met links het hoofdgebouw en in het midden de hondenspeelvijver.

Hondenverblijf

Impressie van een van de verblijven van onze sponsorhonden, kwetsbare en/of oudere honden die langere tijd (of permanent) bij ons zullen blijven.

Ontvangstbalie

Impressie van onze ontvangstbalie in het hoofdgebouw van ons nieuwe hondenopvangcentrum in Den Ham.

Prikkelarme opvang

Honden worden prikkelarm opgevangen. Bezoekers kunnen de honden door de glazen wand bekijken. 

Educatief centrum

Impressie van ons educatieve centrum van waaruit we kennis samenbrengen en delen om zo het hondenwelzijn te verbeteren.

Terrein (andere hoek)

Impressie van het terrein vanuit een andere hoek. Vooraan het educatiecentrum.

Arthur Japin, ambassadeur

Dit centrum is een verhumanisering van bestaande situaties in Nederlandse asielen.

Arthur Japin, ambassadeur

Innovatie: van filosofie naar ontwerp

Het nieuwe centrum is de innovatiefste in heel Europa. Het opvangcentrum is gebaseerd op de succesvolle formule van het Engelse DogsTrust, die de diervriendelijke opvang van honden heeft geoptimaliseerd. Al jaren doen zij onderzoek naar hoe honden reageren op de manier waarop ze worden opgevangen en begeleid. In ons ontwerp voor de opvang bouwen we voort op hun kennis en kunde, maar wij doen hier een schepje bovenop. Leidend zijn de nieuwste inzichten van dierenwelzijn. 

 • Honden die lang in een asiel moeten verblijven, voelen zich niet thuis. 
  Iedere hond een eigen huiskamer en buitenruimte. Warm en prettig door vloerverwarming en natuurlijk daglicht. Huiselijk dankzij een stoel, bankje, kleedje, mand en speelgoed. Bijzonder door een eigen patio of tuin.
   
 • Honden ervaren veel stress. Door de vele prikkels zijn ze zichzelf niet. 
  Het ontwerp is prikkelarm. Honden zien en horen elkaar niet. Zij worden nooit benaderd via het huiskamerdeel, waarmee dit een veilige en stressvrije omgeving is.
   
 • Iedere hond is anders. Ieder karakter vraagt om  andere omgangsvormen, maar ook verblijf. 
  De verscheidenheid aan ruimtes, geeft ons opties om het best mogelijke verblijf te geven. Honden kunnen in roedelverband verblijven, of alleen. Maatwerk staat voorop.
   
 • We zijn nooit uitgeleerd.
  Het educatieve centrum geeft ons de mogelijkheid om best practises te delen met particulieren, professionals en onderzoekers. Er zal continue onderzoek plaatsvinden naar het welzijn van de hond om telkens te kunnen blijven verbeteren. 

Multifunctioneel: een centrum voor iedereen

In ons eerste hondenopvangcentrum komen verschillende functies samen. Het is een nieuw thuis voor oude en kwetsbare honden, de ideale plek voor een dagje uit en een kenniscentrum voor particulieren, professionals uit de sector én onderzoekers.

Impact 

 • Jaarlijks redden we tientallen oude en kwetsbare honden van het onnodig en vroegtijdig inslapen. 
 • Optimale huisvesting verlaagt stress. Dit verbetert gedrag en welzijn. Kans op herplaatsing wordt groter, hun tijd in het asiel korter. 
 • Jaarlijks leren minstens 10.000 mensen over verantwoord hondenbezit. Hierdoor vermindert het aantal bijtincidenten en ongewenst gedrag, waardoor de hoeveelheid honden die noodgedwongen in het asiel belanden daalt. 
 • Wij maken impact door actief kennis te ontwikkelen én te delen. Best practices uit ons centrum delen we met professionals. Hierdoor ontstaat een vliegwieleffect die de  werkwijze en aanpak van andere opvangcentra gelijk. Ultiem resultaat is verbetering van hondenwelzijn in heel Europa. 

 

Heleen van Royen, ambassadeur

Dit project is zo bijzonder. Daarom zet ik mij persoonlijk hiervoor in. Ik gun alle oude en kwetsbare honden in Nederland een plek zoals deze.

Heleen van Royen, ambassadeur

Hoeveel geld heeft de Koninklijke Hondenbescherming nodig? 

Als stichting doen wij een maximale investering om dit centrum te realiseren. Om onze droom waar te maken, hebben wij in 2020 ons kantoor (na 40 jaar trouwe dienst) aan de Statenlaan in Den Haag verkocht. Dit gaf ons de middelen om het stuk grond in Den Ham aan te kopen. Dankzij contributies, donaties en nalatenschappen kunnen wij zelf de bouw van het centrum en de exploitatiekosten financieren. 

Voor de inrichting van de hondenverblijven en speelruimtes zijn wij afhankelijk van externe financiering. Wij kunnen pas starten met de inrichting als de financiering rond is. De kosten hiervoor bedragen in totaal € 1,2 miljoen. Diverse fondsen en stichtingen, zoals Stichting Nijdier, Abri voor Dieren en Bouwstenen voor Dierenwelzijn hebben ons project reeds ondersteund. Wij zijn hiermee goed op weg, maar hebben jouw hulp hard nodig. Je kan ons helpen met een eenmalige gift. 

Hoe help ik de Koninklijke Hondenbescherming met mijn gift?

Jouw gift helpt enorm. Samen gaan we het voor elkaar krijgen om de beste opvang van Europa te realiseren voor honden. Daarnaast maken we een belangrijke stap om kennis over dierenwelzijn te vergroten en te verspreiden. Wat jouw gift betekent voor onze honden:   

 • Ruime en groene leefruimte 
 • Een comfortabel thuis 
 • Professionele begeleiding 
 • Continu onderzoek naar hun welzijn 
 • Best mogelijke voeding
 • Prikkelarme omgeving

Zou je meer willen betekenen?

Je kan ons helpen door een specifiek onderdeel van het hondenopvangcentrum te adopteren. Denk hierbij aan de adoptie van een trainingsveld, speeltuin of een hondenverblijf. Wij gaan graag met je in gesprek om een donatie te verzorgen dat past bij jouw wensen. Je gift is fiscaal aftrekbaar. 

Help mee om seniorhonden te beschermen

Word donateur

Deze organisaties steunen ons opvangcentrum al: