Schenken met belastingvoordeel

Meer schenken zonder dat het u meer kost

U kunt de Koninklijke Hondenbescherming ook steunen en daar zelf belastingvoordeel op krijgen. Dat kan door periodiek te schenken. U schenkt dan gedurende een aantal jaar een bedrag en kunt dat dan aftrekken van de belasting. Daardoor ontvangt de Koninklijke Hondenbescherming een hoger bedrag dan dat het u kost.

Een voorbeeld

Stel, u zit in het 42% belastingtarief en u schenkt € 75 per jaar. U krijgt dan € 31 terug van de Belastingdienst. Met een periodieke gift kunt u uw bijdrage aan de Hondenbescherming verhogen naar € 130 per jaar. U krijgt dan € 55 terug van de Belastingdienst en netto betaalt u nog steeds € 75 per jaar.

Schenkcalculator

U kunt uw belastingvoordeel berekenen met de schenkcalculator. Zo kunt u precies zien voor welk bedrag u een periodieke gift wilt doen.

Bereken uw voordeel
 

Hoe regelt u periodiek schenken?

U kunt periodiek schenken door middel van het afgeven van een Onderhandse Verklaring. Vul uw gegevens in op de 'Overeenkomst Periodieke Gift' van de Belastingdienst.

Gebruikt u hiervoor ook de betalingsvolmacht. Uw volmachten wordt wettelijk als u beide volmachten print, ondertekent en samen met een kopie van een geldig identiteitsbewijs opstuurt naar:

Koninklijke Hondenbescherming
Antwoordnummer 1057 
2508 WB Den Haag

Notariële akte

Als u liever per notariële akte uw schenking wilt doen, dan kunt u dit regelen bij uw notaris of via de makkelijke service van Schenkservice.

Wij betalen de kosten 

De kosten voor administratieve afhandeling van een Onderhandse Verklaring neemt de Koninklijke Hondenbescherming voor haar rekening. Hiervoor geldt een minimum schenkingsbedrag van € 50 per jaar. Bij een periodieke gift vanaf € 150 per jaar via een Notariële akte neemt de Koninklijke Hondenbescherming de notariskosten voor haar rekening.

Lilian van Doorne (1971) schenkt periodiek.

“Meer belastinggeld terug met een periodieke gift! Drie jaar geleden heb ik mijn jaarlijkse donatie omgezet naar een Periodieke Gift, omdat ik dit kan opvoeren bij de belasting en een deel van het geld terugkrijg. Daarom heb ik mijn gift verhoogd waardoor de Koninklijke Hondenbescherming meer geld ontvangt. Het belastingvoordeel gun ik aan het werk voor hondenwelzijn, terwijl ik hetzelfde betaal als voorheen. Het was een kleine moeite om het formulier in te vullen en op te sturen. Voor de Koninklijke Hondenbescherming een grote steun in haar structurele werk!“