Gemeentelijk meldpunt bijtincidenten

Een laagdrempelig meldpunt gevaarlijke honden maakt een vroege signalering en een effectieve aanpak mogelijk. Er zijn al gemeenten, zoals Rotterdam, Dordrecht, Deventer en Zutphen, die zo’n laagdrempelig meldpunt hebben ingesteld.

Vroege signalering

Hoe eerder problemen met houders van honden inzichtelijk worden, hoe beter. Bij veel (ernstige) bijtincidenten zijn al lang signalen waargenomen door de buurt. Denk aan honden die regelmatig loslopen zonder de eigenaar of aan ernstige blafoverlast. Het is van belang om zicht te krijgen op beginnende problemen op lokaal (gemeentelijk) niveau.

Inzet gedragsdeskundigen 

Gemeenten kunnen vermeende gevaarlijke honden aan banden leggen door middel van een aanlijn- en muilkorfgebod voor de hond. Maar daarnaast zou de Hondenbescherming graag zien dat de eigenaar van de bijtende hond verplichte begeleiding krijgt van een gedragsdeskundige om herhaling te voorkomen. Het zou daarom mooi zijn als deze mogelijkheid in de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) van gemeenten wordt opgenomen. Gedragsdeskundigen (-therapeuten) opereren immers in de frontlinie als het aankomt op gedragsproblemen bij honden.