Onze organisatie

De Koninklijke Hondenbescherming zet zich al meer dan een eeuw in voor het welzijn van de honden in Nederland. De eerste 110 jaar als vereniging. Sinds 2022 opereren we als stichting. De directeur is bestuurlijk verantwoordelijk onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Organogram

Onze statuten 

Het bestaansrecht, de missie, visie en de organisatie van de Koninklijke Hondenbescherming is vastgelegd in statuten.

Bekijk het statuut (2022)

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van de organisatie bestaat uit: 

  • Dhr. mr. T. Bosch, voorzitter
  • Mw. mr. L.E.D. Tjeertes
  • Dhr. R. de Vink, audit commissie
  • Mw. mr. B.E.V. Langeler
  • Mw. drs. A. den Hoedt
  • Mw. mr. A.M. Le Haen 
  • Mw. P.C.A.M. van den Hanenberg, audit commissie

Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Raad van Toezicht voor een periode van vijf jaar. De leden van de Raad van Toezicht treden af volgens een door de Raad van Toezicht op te maken rooster van aftreden. Aftredende leden van de Raad van Toezicht zijn terstond herkiesbaar voor maximaal één zittingstermijn.

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding voor hun verdiensten. De leden van de Raad van Toezicht vallen onder het algemene vrijwilligersbeleid van de stichting.

Directeur/bestuurder

Sinds de omzetting van vereniging naar stichting is de directeur van de organisatie ook de bestuurder. Sinds 2020 ligt het dagelijkse bestuur van de organisatie in handen van Daphne Groenendijk. Zij vervult naast deze functie geen andere functies.

Het Bureau

De organisatie telt momenteel 5 betaalde krachten (4,7 fte), onder wie de directeur/bestuurder. Vanuit een kantoor (Het Bureau) in Den Haag voeren zij het vastgestelde beleid uit. Hun salaris wordt vastgesteld op basis van het functieboek van Goede Doelen Nederland.

Erkend goed doel

De Koninklijke Hondenbescherming heeft als doel om het welzijn van honden in Nederland te vergroten en passend, verantwoord hondenbezit te promoten, waardoor het leven voor de hond, de hondenbezitter en de omgeving rijker wordt. Met verschillende activiteiten willen we dit bereiken. Voor de financiering hiervan vragen we om vrijwillige bijdragen. Sinds 2006 zijn wij door de toezichthouder CBF erkend als goed doel. Bekijk ons CBF-erkenningspaspoort.

ANBI-status

De Koninklijke Hondenbescherming is door de Nederlandse Staat erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dat betekent onder meer dat je als Nederlandse belastingbetaler fiscale voordelen hebt als je bijvoorbeeld een schenking doet aan ons. Tegelijkertijd hoeft de Koninklijke Hondenbescherming geen schenk- en/of erfbelasting te betalen over de ontvangen schenkingen en erfenissen. Je kunt onze inschrijving vinden met de speciale zoekhulp van de Belastingdienst.

Andere belangrijke gegevens:

Officiële naam:
Stichting Koninklijke Hondenbescherming

Post- en bezoekadres:
Valkenboslaan 115, 2563 CJ Den Haag

Telefoon:
070 - 3388538

E-mail:
info@hondenbescherming.nl

Rekeningnummer: 130184 (IBAN: NL76 INGB 0000 1301 84) (BIC: INGBNL2A) t.n.v. Koninklijke Hondenbescherming
KVK-nummer: 40409239
Fiscaal nummer: NL002872274B02
RSIN nummer: 2872274

Heb je andere vragen over onze organisatie? Wellicht vind je het antwoord bij de veelgestelde vragen!

Help mee om honden te beschermen

Word donateur