Lobby voor betere wet- en regelgeving op het gebied van honden

De Koninklijke Hondenbescherming streeft naar een beleid waarin het welzijn van de hond wordt gewaarborgd. Zo pleiten we voor de fok van gezonde honden, het voorkomen van dierenmishandeling en veilige losloopgebieden

Op zowel landelijk als gemeentelijk niveau nemen wij actief deel aan het opstellen en beïnvloeden van wet- en regelgeving.

Verrijking van de samenleving

Door aandacht voor het welzijn van honden kan hondenbezit de menselijke samenleving verrijken in plaats van belasten.

  • Honden vervullen een belangrijke sociale functie. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat mensen die honden houden minder met stress gerelateerde klachten hebben dan mensen die geen honden houden.
  • Veel gehandicapten, zoals slechtzienden en doven, zouden in de samenleving zonder de hulp van honden niet kunnen functioneren.
  • Honden spelen een belangrijke rol in de hulpverlening en bij het handhaven van de openbare orde. Bijvoorbeeld politiehonden, honden die worden ingezet bij het opsporen van mensen die zijn vermist of getroffen zijn door een ramp.
  • In veel gezinnen is de hond een geliefde huisgenoot en een kameraad voor de kinderen.

 

Help mee om honden te beschermen

Word donateur