Verantwoord fokbeleid

De Koninklijke Hondenbescherming probeert wet- en regelgeving op het gebied van het fokken van honden te beïnvloeden en op die manier problemen aan de bron te voorkomen. Het gaat daarbij om problemen als broodfok, schadelijke uiterlijke kenmerken bij honden en erfelijk overdraagbare aandoeningen bij rashonden.

Broodfok

De Koninklijke Hondenbescherming is – uiteraard-  tegen het fokken en handelen van honden uit louter winstbejag (broodfok) en alle ellende van dien: verwerpelijke huisvesting en behandeling van fokdieren en ongesocialiseerde en zieke pups.
 
Meer over malafide hondenhandel

Meld misstanden bij de NVWA
De Koninklijke Hondenbescherming heeft zelf geen inspecteurs in dienst. Bent u bang dat u te maken heeft met een illegale of malafide hondenhandelaar, meld dat dan direct bij de NVWA via dit formulier. De NVWA spant zich samen met de Landelijke inspectiedienst Dierenwelzijn (LID) en de (dieren)politie in om illegale hondenhandel aan te pakken. 

 

 

Honden met schadelijke uiterlijke kenmerken

De Koninklijke Hondenbescherming pleit voor een verbod op honden die lijden onder hun uiterlijk, zoals honden met een te korte snuit. Wij zijn dan ook bijzonder blij met het voornemen van minister Adema om een houd- en een vertoningsverbod voor dergelijke dieren in te stellen.

Meer over fokken met kortsnuitige honden

Erfelijk overdraagbare aandoeningen bij rashonden

We zien een toenemend aantal erfelijk overdraagbare aandoeningen bij rashonden. De Koninklijke Hondenbescherming gelooft dat honden weer geselecteerd moeten worden op gezondheid en gedrag. Door ouderdieren te screenen op afwezigheid van erfelijke aandoeningen en rasoverdrijvingen, zorg je voor een betere gezondheidsbasis. Hierbij moet ook gezorgd worden dat diversiteit een kans krijgt. Dieren mogen dus slechts beperkt ingezet worden voor de fok en moeten gecombineerd worden met dieren die genetisch anders zijn. 

Daarnaast moeten ouderdieren een TOP-gedragtest met goed gevolg afleggen. Deze ‘Toetsing op Persoonlijkheid’ meet of ouderdieren niet erfelijk belast zijn met overmatige angst of agressie. De Hondenbescherming roept (potentiële) hondenbezitters, hondenfokkers en keurmeesters op om bij het kopen, fokken en keuren van de showhonden niet alleen oog te hebben voor de ‘uiterlijke’ schoonheid van de hond, maar vooral ook voor de ‘innerlijke’ schoonheid van de hond. Een goed hondenleven in gezondheid en met een fijn karakter verdient te allen tijde voorrang te krijgen boven kenmerken die vanuit een schoonheidsideaal gewenst worden.

Help mee om honden te beschermen

Word donateur