Missie en visie

De Koninklijke Hondenbescherming gelooft dat samenleven tussen mens en hond beter kan en moet. Daarom is haar missie het welzijn van honden in Nederland te vergroten en verantwoord hondenbezit te stimuleren, zodat voor hond, hondenbezitter en samenleving het leven rijker wordt.

Onze visie

Het samenleven met honden behoort al vele jaren bij onze samenleving. Sterker: onze samenleving is zelfs deels ontstaan dankzij het samenleven met honden. Als hoeder, herder, bewaker en bijvoorbeeld als hulp tijdens de jacht, maakten honden ons werk lichter en daarmee vooruitgang mogelijk. 

Honden zijn prachtige dieren die hun eigenaar veel levensplezier en gezondheidsvoordelen kunnen geven. Verantwoord hondenbezit draagt bovendien bij aan een betere samenleving. 

De huidige leefstijl van de mens zorgt er echter vandaag de dag voor dat het welzijn van de hond en het verantwoord hondenbezit onder druk komen te staan. Drukke leefschema’s en maatschappelijke trends brengen nieuwe uitdagingen. We merken dat deze een belemmering vormen voor het hondenwelzijnsniveau dat wij voor ogen hebben.

Geef je hond de tijd, aandacht, verzorging en begeleiding die hij verdient!

In onze ogen ben je een verantwoord hondenbezitter als je jouw hond(en) tijd, aandacht, verzorging, opvoeding en begeleiding biedt die de hond verdient. Daarmee is het welzijn van het dier gegarandeerd en zorgt de viervoeter tegelijkertijd voor een meerwaarde in het leven van de hondenbezitter. Een verwelkomende samenleving kan dit verder aanvullen door de hond en diens begeleider voldoende ruimte te bieden waardoor ze samen mooie avonturen kunnen beleven en de hond op een verantwoorde manier hond kan zijn. 

We willen dit bereiken samen met onze steeds veranderende samenleving. Dit vraagt om alertheid en adequate actie bij maatschappelijke veranderingen. We investeren in onze deskundigheid zodat we het publiek, de overheid en de media juist informeren, adviseren en beinvloeden.