Wijziging Wet Dieren

In juni 2021 werd een wetswijziging aangenomen van de Wet Dieren. Hierin staat dat het niet is toegestaan om het welzijn of de gezondheid van een dier te benadelen met als doel het dier op een bepaalde manier te kunnen houden en huisvesten. De dieren mogen niet langer worden aangepast aan het systeem, maar het systeem moet worden aangepast aan de behoeften van de dieren. Het wetsvoorstel beoogt vooral de misstanden in de veesector aan te pakken.

Uitgesteld

Volgens het ministerie van LNV is de aangenomen wetswijziging niet uitvoerbaar. Het ministerie probeert nu een andere weg te bewandelen om -volgens hen- dezelfde doelen te halen. De Koninklijke Hondenbescherming pleit er echter voor de aangenomen wetswijziging op 1 januari 2024 in te laten gaan.

Optreden tegen malafide hondenhandel

De wijziging biedt ruimte om beter op te treden bij misstanden in de commerciële huisdierhandel, zoals bij de broodfok. Het gaat verder niet over ingrijpende veranderingen als het verplicht los laten lopen van honden en katten - zoals eerder gesuggereerd werd. Mensen die gewoon goed voor hun huisdier zorgen hoeven zich dus echt geen zorgen te maken. Maar de grote fokkers die zoveel mogelijk huisdieren fokken in slechte omstandigheden zullen echt wat moeten veranderen. Het verwaarlozen van huisdieren is al een strafbaar feit waar de politie tegen optreedt. Dankzij de wetswijziging kunnen grote broodfokschuren beter worden aangepakt, want daar worden dieren net als in de bio-industrie veelal in slechte huisvesting in donkere schuren gehouden.

Lees meer over de Wet Dieren

Help mee om honden te beschermen

Word donateur