Strengere straffen voor afsteken vuurwerk in buurt van honden

Welzijn dieren speelt steeds vaker rol in vuurwerkverbod Europese landen.

 

maandag 8 november 2021

Afsteken van vuurwerk in de buurt van honden wordt in steeds meer landen om ons heen bestraft. In het Verenigd Koninkrijk kun je door het afsteken van een rotje of vuurpijl in de buurt van een hond zelfs in de cel belanden. 'In landen om ons heen wordt de gigantische impact dat vuurwerk heeft op dieren al op meerdere niveaus erkend. We vragen Nederland te volgen.' aldus directeur Daphne Groenendijk van de Koninklijke Hondenbescherming. 

In Nederland is een Vuurwerkbesluit actief. Dit besluit bepaalt in Nederland wanneer, waar en door wie vuurwerk mag worden verkocht, gekocht en waar en wanneer het mag worden afgestoken. Consumenten mogen alleen vuurwerk afsteken op 31 december vanaf 18.00 uur 's avonds tot 1 januari 2.00 uur 's nachts. Buiten deze tijden vuurwerk afsteken is strafbaar.

Overtreding vuurwerkregels

'We weten alleen allemaal dat deze regels het hele jaar door worden overtreden. Zodra de wintertijd is ingegaan, hoor je in het hele land al regelmatig vuurwerk.' zegt Groenendijk. 'Al jaren bellen hondenbaasjes ons op om hierover te klagen. Boos en verdrietig om wat hun hond is aangedaan. Sommige honden durven maanden niet meer naar buiten of houden dagen hun plas en ontlasting op. We weten uit onderzoek dat 65 procent van de honden bij het horen van vuurwerk op zoek gaat naar een schuilplaats.'

Straffen

Dierenrechtenorganisaties pleiten al jaren voor een algeheel vuurwerkverbod. De Hondenbescherming roept via een petitie op om in ieder geval alvast te starten met vuurwerkvrije zones. 'Een aanvullende maatregel van straffen zou een goede extra stap zijn. In landen om ons heen zien we dit al gebeuren. Steek jij een rotje af in de buurt van een hond, en raakt het dier daarvan in de stress, dan is dat in Engeland bijvoorbeeld strafbaar.' vertelt Groenendijk. 

In het Verenigd Koninkrijk gelden voor dit strafbare feit zeer strenge straffen: een geldboete van maximaal 20.000 pond (ruim 23.000 euro) boete en zelfs een celstraf van een half jaar tot vijf jaar cel, vermelde Animals Today op hun website..

Dierenwelzijn

In meerdere landen in Europa wordt al langere tijd rekening gehouden met de stress die het afsteken van vuurwerk veroorzaakt bij honden. Zo hebben in Italië meer dan twee duizend burgemeesters besloten tot een vuurwerkverbod voor particulieren. Naast het voorkomen van letsel bij burgers, is ook het welzijn van dieren een reden geweest voor deze beslissing. Houd je je er niet aan, dan kunnen boetes oplopen tot 500 euro per overtreding.

In België wordt ook rekening gehouden met de dieren. Daar is lokaal een vuurwerkverbod ingesteld, en is de afgelopen jaren specifiek een verbod ingesteld voor het afsteken van vuurwerk rondom een dierenasiel. 'Dit werd ingesteld nadat sommige honden door de stress zichzelf hebben verwond.' licht Groenendijk toe.

Vuurwerkvrije zones

In Nederland mogen gemeentes zelfstandig oproepen tot vuurwerkvrije zones. De gemeente Amsterdam heeft al laten weten dat in heel Amsterdam een vuurwerkverbod geldt dit jaar, om overlast te voorkomen. De Hondenbescherming hoopt dat meer gemeentes volgen. 'We ontvangen nu al dagelijks berichten van honden die kwijt zijn, omdat ze zich hebben losgerukt uit de lijn na een vuurwerkknal. Ook horen we al over tientallen zo niet honderden honden met stress door de eerste knallen.'

Strenger optreden

Is een vuurwerkvrije zone niet mogelijk, zorg dan dat het afsteken van vuurwerk wordt beperkt tot 31 december 18.00 uur tot 1 januari 2.00 uur 's nachts door strenger op te treden en te straffen. Groenendijk: 'We vragen om rekening te houden met het dierenwelzijn. Er wordt nu voor een onnodig lange periode gezorgd voor stress bij de dieren, terwijl dit gebeurt door mensen die in overtreding zijn. Nu zijn het vooral de dieren en hun baasjes die worden gestraft. Het wordt tijd dat de veroorzakers dit gaan voelen.'