Doneer nu

De Koninklijke Hondenbescherming is een vereniging met ongeveer tweeduizend leden. De beslisbevoegdheid ligt bij de Algemene Ledenvergadering (ALV). Het bestuur van de Hondenbescherming bepaalt het (financiële) beleid. 

 

Onze statuten 

Het bestaansrecht, de missie, visie en de organisatie van de Koninklijke Hondenbescherming is vastgelegd in statuten. Hier vindt u de meest recente statuten (2013). 2,1 MB .

 

Het Bestuur

Het bestuur van de organisatie bestaat uit: 

  • Dhr. mr. T. Bosch, voorzitter (zitting sinds 2013)
  • Mw. mr. L.E.D. Tjeertes, secretaris (zitting sinds 2016)
  • Dhr. R. de Vink, penningmeester (zitting sinds 2013)
  • Mw. mr. B.E.V. Langeler, bestuurslid (zitting sinds 2009)
  • Dhr. dr. mr. E. Virginia, bestuurslid (zitting sinds 2017)
  • Mw. mr. A.M. Le Haen, bestuurslid (zitting sinds 2019) 
  • Vacature

 

De bestuursleden worden benoemd tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) voor de duur van drie jaar. De bestuurstermijn kan maximaal viermaal worden verlengd. Tijdens de jaarlijkse ALV leggen de bestuursleden verantwoording af aan de (aanwezige) leden over het gevoerde (financiële) beleid.

Het bestuur van de vereniging ontvangt geen vergoeding voor haar verdiensten. De bestuursleden vallen onder het algemene vrijwilligersbeleid van de vereniging. In 2019 is het bestuur zeven keer bijeen geweest. Lees meer over het bestuur in ons Jaarverslag.

 

Het Bureau

De vereniging telt 5 betaalde krachten (4,3 fte). Vanuit een kantoor (Het Bureau) in Den Haag voeren zij het vastgestelde beleid uit. Hun salaris wordt vastgesteld op basis van de CAO Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening.

 

Erkend goed doel

De Koninklijke Hondenbescherming heeft als doel om het welzijn van honden in Nederland te vergroten en passend, verantwoord hondenbezit te promoten, waardoor het leven voor de hond, de hondenbezitter en de omgeving rijker wordt. Met verschillende activiteiten willen we dit bereiken. Voor de financiering hiervan vragen we om vrijwillige bijdragen. Sinds 2006 zijn wij door de toezichthouder CBF erkend als goed doel. Bekijk ons CBF-erkenningspaspoort.

 

ANBI-status

De Koninklijke Hondenbescherming is door de Nederlandse Staat erkend als algemeen nut beogende instelling. Dat betekent onder meer dat u als Nederlandse belastingbetaler fiscale voordelen heeft als u bijvoorbeeld een schenking doet aan ons. Tegelijkertijd hoeft de Koninklijke Hondenbescherming geen schenk- en/of erfbelasting te betalen over de ontvangen schenkingen en erfenissen. U kunt onze inschrijving vinden met de speciale zoekhulp van de Belastingdienst.

 

Andere belangrijke gegevens die u wilt weten

Officiele naam:
Koninklijke Hondenbescherming

Post- en bezoekadres:
Valkenboslaan 115, 2563 CJ Den Haag

Telefoon:
070 - 3388538

E-mail:
info@hondenbescherming.nl

Rekeningnummer: 130184 (IBAN: NL76 INGB 0000 1301 84) (BIC: INGBNL2A)
KVK-nummer: 40409239
Fiscaal nummer: NL002872274B02
RSIN nummer: 2872274

 

Heeft u andere vragen over onze organisatie? Wellicht vindt u het antwoord bij Veelgestelde vragen.

 

 

Word donateur

 

Lees ook: