Doneer nu

De Koninklijke Hondenbescherming is een stichting die zich al meer dan een eeuw inzet voor het welzijn van de honden in Nederland. De directeur is bestuurlijk verantwoordelijk onder toezicht van de Raad van Toezicht.

 

Onze statuten 

Het bestaansrecht, de missie, visie en de organisatie van de Koninklijke Hondenbescherming is vastgelegd in statuten. Hier vindt u de meest recente statuten (2022).

 

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van de organisatie bestaat uit: 

  • Dhr. mr. T. Bosch, voorzitter (zitting sinds 2013)
  • Mw. mr. L.E.D. Tjeertes, secretaris (zitting sinds 2016)
  • Dhr. R. de Vink, penningmeester (zitting sinds 2013)
  • Mw. mr. B.E.V. Langeler, algemeen lid (zitting sinds 2009)
  • Dhr. dr. mr. E. Virginia, algemeen lid (zitting sinds 2017)
  • Mw. mr. A.M. Le Haen, algemeen lid (zitting sinds 2019) 
  • Vacature

 

Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Raad van Toezicht voor een periode van vijf jaar. De leden van de Raad van Toezicht treden af volgens een door de Raad van Toezicht op te maken rooster van aftreden. Aftredende leden van de Raad van Toezicht zijn terstond herkiesbaar voor maximaal één zittingstermijn.

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding voor hun verdiensten. De leden van de Raad van Toezicht vallen onder het algemene vrijwilligersbeleid van de stichting.

 

Het Bureau

De organisatie telt 5 betaalde krachten (4,3 fte). Vanuit een kantoor (Het Bureau) in Den Haag voeren zij het vastgestelde beleid uit. Hun salaris wordt vastgesteld op basis van het functieboek voor de goededoelensector.

 

Erkend goed doel

De Koninklijke Hondenbescherming heeft als doel om het welzijn van honden in Nederland te vergroten en passend, verantwoord hondenbezit te promoten, waardoor het leven voor de hond, de hondenbezitter en de omgeving rijker wordt. Met verschillende activiteiten willen we dit bereiken. Voor de financiering hiervan vragen we om vrijwillige bijdragen. Sinds 2006 zijn wij door de toezichthouder CBF erkend als goed doel. Bekijk ons CBF-erkenningspaspoort.

 

ANBI-status

De Koninklijke Hondenbescherming is door de Nederlandse Staat erkend als algemeen nut beogende instelling. Dat betekent onder meer dat u als Nederlandse belastingbetaler fiscale voordelen heeft als u bijvoorbeeld een schenking doet aan ons. Tegelijkertijd hoeft de Koninklijke Hondenbescherming geen schenk- en/of erfbelasting te betalen over de ontvangen schenkingen en erfenissen. U kunt onze inschrijving vinden met de speciale zoekhulp van de Belastingdienst.

 

Andere belangrijke gegevens die u wilt weten

Officiële naam:
Stichting Koninklijke Hondenbescherming

Post- en bezoekadres:
Valkenboslaan 115, 2563 CJ Den Haag

Telefoon:
070 - 3388538

E-mail:
info@hondenbescherming.nl

Rekeningnummer: 130184 (IBAN: NL76 INGB 0000 1301 84) (BIC: INGBNL2A) t.n.v. Koninklijke Hondenbescherming
KVK-nummer: 40409239
Fiscaal nummer: NL002872274B02
RSIN nummer: 2872274

 

Heeft u andere vragen over onze organisatie? Wellicht vindt u het antwoord bij Veelgestelde vragen.

 

 

Word donateur

 

Lees ook: