Hulp aan andere organisaties

De Koninklijke Hondenbescherming zoekt waar mogelijk de samenwerking op om zo met elkaar te werken aan het verbeteren van het hondenwelzijn in Nederland. Onderstaand een aantal voorbeelden van deze samenwerkingen.

Hulp voor dieren uit Oekraïne

De Koninklijke Hondenbescherming is aangesloten bij het landelijke meldpunt Hulp voor Dieren uit Oekraïne. Samen met Ranzijn Tuin & Dier heeft de Hondenbescherming spullen ingezameld. Dierproducten, medicijnen, voedsel, manden, benches en speelgoed zijn landelijk ingezameld en uitgedeeld aan vluchtelingen en hun dieren in Nederland. Een deel aan voedsel is via House of Animals vervoerd naar de grens met Polen om honden ter plaatse te helpen.

LED

De Hondenbescherming heeft meegeholpen bij de totstandkoming van het Landelijk Expertisecentrum Dierenmishandeling (LED) in 2016. We hebben onder andere bijgedragen in de kosten voor röntgenopnames van honden voor het bepalen van mishandelingskenmerken binnen forensische radiologie. Verder steunen we onderzoek naar mishandeling om uiteindelijk preventie van mishandeling te optimaliseren.

Dutch Cell Dogs

Tot en met 2020 hebben we stichting Dutch Cell Dogs financieel ondersteund. Dutch Cell Dogs helpt herplaatsingshonden in asielen door ze (soms voor het eerst!) op te voeden. Een opgevoede hond maakt namelijk niet alleen meer kans op een nieuw thuis.  Door de jaren heen heeft Dutch Cell Dogs rond de 1000 honden (her)opgevoed en van het asiel naar een nieuw thuis geholpen.