Chip- en registratieplicht

De regels die door de Nederlandse overheid zijn opgesteld hebben als doel om de honden te beschermen. De vraag naar honden in Nederland is heel erg groot. Niet alle honden worden op een verantwoorde wijze of gezonde manier gefokt. Een groot deel van de handel in honden gebeurt illegaal. En deze handel blijft in stand door de aanhoudend grote vraag en het vele geld dat de handelaren ermee verdienen. 

Sinds 1 april 2013 geldt al een chip- en registratieplicht voor elke hond die na die datum is geboren of uit het buitenland komt. Per 1 november zijn daar extra regels bijgekomen. Deze extra regels stelt de overheid in om illegale hondenhandel te bestrijden.

Inzicht in levensloop hond

De wijzigingen die de overheid per 1 november 2021 heeft doorgevoerd moeten ervoor zorgen dat er meer inzicht komt in de reis die de honden tijdens hun leven afleggen. Door professionele en gelegenheidsfokkers verplichten zich te registreren, komt er meer inzicht in waar een hond vandaan komt. Zo wordt inzichtelijk welke personen betrokken zijn bij het fokken, registreren en het verhandelen van de hond. Dit biedt de mogelijkheid om toezicht te kunnen houden op de hondenhandel, en in te grijpen als het ergens dreigt mis te gaan. 

De nieuwe regels moeten helpen voorkomen dat:

  • pups op te jonge leeftijd worden gescheiden van hun moeder;
  • vervoer van honden plaatsvindt onder slechte omstandigheden;
  • zieke en slecht gesocialiseerde pups bij een nieuwe eigenaar komen;
  • er besmette honden in Nederland terechtkomen die een gevaar zijn voor de volksgezondheid (bijvoorbeeld hondsdolheid, een ziekte die van hond op mens overgaat);
  • hondenkopers worden misleid door buitenlandse pups te verkopen met Nederlandse chips en paspoorten.

Meer informatie vind je op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en in onderstaande video van de RVO.

Wat is belangrijk voor jou als koper?

Als je een hond wilt aanschaffen, moet je je aan de volgende regels houden:

  • Koop alleen een hond met een chip, registratie én een officieel EU-dierenpaspoort.
  • Registreer de hond op naam bij een aangewezen portaal.
  • Wijzigingen geef je als hondenhouder allemaal door aan het portaal. Denk aan adreswijzigingen, vermissing, export of het overlijden van de hond.

Onze beleidsadviseur voor Dierenrechten Just de Wit licht de nieuwe maatregelen nog eens extra toe in onderstaande video van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.