Meer controle op hondenhandel

Handel in honden is big business. Er wordt een hoop geld mee verdiend en de pakkans bij misstanden is heel laag. De aantasting van het welzijn van de slachtoffers van deze handel, de moederhonden en hun pups is echter zeer groot en ook de maatschappelijke impact is fors. 

woensdag 15 september 2021

De verplichting op Identificatie & Registratie (I&R) van honden is van kracht sinds 1 april 2013. Dit heeft echter niet geleid tot vermindering van het probleem. De overheid heeft daarom besloten een tandje bij te zetten in de strijd tegen de hondenhandel. Per 1 november 2021 mag een hond alleen verkocht worden als deze is geïdentificeerd, geregistreerd en voorzien van een EU-dierenpaspoort. Er komt een nieuw I&R systeem, dat direct gelinkt is aan de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).

Registratie

Behalve de chip van de hond, worden ook de chipper, de dierenarts en de eerste eigenaar geregistreerd. De verwachting is dat de controle wordt verbeterd omdat altijd te herleiden is wie de hond fokte of naar Nederland haalde en wie de hond van een chip voorzag.