Maak van het dierenhoudverbod een op zich zelf staande straf

Koninklijke Hondenbescherming doet verzoek aan nieuwe Tweede Kamer:

woensdag 31 maart 2021

De Hondenbescherming roept de vandaag geïnstalleerde Tweede Kamer op om het wetsvoorstel voor een dierenhoudverbod zo snel mogelijk te laten behandelen. De roep om dit verbod als zelfstandige straf op te kunnen leggen, is groot. 

Afgelopen dagen kwam er een stroom aan verontwaardiging op gang toen bleek dat een veroordeelde dierenmishandelaar gewoon weer een hond kan nemen. De man mishandelde zijn hond zo ernstig dat de hond kwam te overlijden. De man werd veroordeeld tot een taakstraf, een voorwaardelijke celstraf en een huisdierenverbod. 

Zoals ook in deze gruwelijke dierenmishandelingszaak gebeurde, biedt de huidige wetgeving alleen de mogelijkheid tot het opleggen van een dierenhoudverbod als een bijzondere voorwaarde bij een (deels) voorwaardelijke straf. Het probleem hierbij is dat het houdverbod komt te vervallen bij de tenuitvoerlegging van de hoofdstraf, waarna de veroordeelde dierenmishandelaar weer dieren kan gaan houden.

'Bijzondere voorwaarde'

Een voorbeeld ter illustratie van dit nadeel: een dierenbeul krijgt twee jaar gevangenisstraf waarvan één jaar voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. Hij zit één jaar uit en komt dan voorwaardelijk vrij. Gedurende de proeftijd van drie jaar mag hij geen dieren houden (bijzondere voorwaarde). Hij gaat toch weer dieren houden, waardoor alsnog het tweede jaar van de gevangenisstraf ten uitvoer wordt gelegd. Hij gaat de gevangenis in en ondergaat de hoofdstraf met als gevolg dat de bijkomende voorwaarde van destijds komt te vervallen. Hij komt de gevangenis uit en er is geen houdverbod meer.

Verbod als zelfstandige maatregel

Een vergelijkbare situatie komt naar voren in de mishandelingskwestie uit het bericht van eerder deze week, waarbij de man gewoon weer een hond kan nemen. 'Dit is vanuit het oogpunt van dierenwelzijn een zeer onwenselijke en zorgwekkende situatie.', reageert Just de Wit, jurist en gespecialiseerd in dierenrechten van de Koninklijke Hondenbescherming 'Deze onwenselijke situatie kan worden voorkomen met het kunnen opleggen van een dierenhoudverbod als zelfstandige maatregel. Het voordeel van een dierenhoudverbod als zelfstandige maatregel is namelijk dat het niet afhankelijk is van de hoofdstraf.'

Dierenhoudverbod

Na herhaaldelijk aandringen van de Koninklijke Hondenbescherming tezamen met andere dierenbeschermingsorganisaties richting de overheid op het invoeren van een dierenhoudverbod als zelfstandige maatregel, heeft de overheid een paar jaar geleden besloten om een dierenhoudverbod als zelfstandige maatregel wettelijk mogelijk te maken. De Hondenbescherming is hier uiteraard blij mee, maar de daadwerkelijke invoering van de wet laat al lang op zich wachten.

Het wetsvoorstel is uiteindelijk pas in december 2020 voor advies naar de Raad van State gestuurd en moet daarna nog worden behandeld door de Tweede en Eerste Kamer. 'We vragen de Tweede Kamer om de verdere behandeling van het wetsvoorstel voortvarend ter hand te nemen, zodat een houdverbod kan worden opgelegd dat niet verdwijnt als zich bepaalde omstandigheden voordoen waarvan het afhankelijk is gesteld.' aldus De Wit.