Koninklijke Hondenbescherming heeft ruim 25.000 handtekeningen overhandigd aan Tweede Kamer

De Koninklijke Hondenbescherming heeft op dinsdag 14 december ruim 25.000 handtekeningen overhandigd aan de Tweede Kamer om vuurwerk uit de buurt van honden te houden. Begin november is de organisatie de petitie "Hou vuurwerk uit mijn buurt" gestart om aandacht te vragen voor de stress die het vuurwerk veroorzaakt bij honden en andere dieren. 

 

dinsdag 14 december 2021

De petitie van de Koninklijke Hondenbescherming heeft in korte tijd ruim 25.000 handtekeningen opgeleverd. 'Een prachtig resultaat waar we heel blij mee zijn,' zegt directeur Daphne Groenendijk van de Koninklijke Hondenbescherming. 'Hiermee hebben we een krachtig signaal voor een permanent verbod op consumentenvuurwerk af kunnen geven aan de Tweede Kamer tijdens het overhandigen van de petitie.' aldus Groenendijk.

Permanent verbod

De Koninklijke Hondenbescherming is blij met het tijdelijke vuurwerkverbod voor de komende jaarwisseling, maar we willen heel graag dat er een permanent verbod komt op het afsteken van vuurwerk. En met ons ruim 25.000 hondenliefhebbers die de petitie ‘Hou vuurwerk uit de buurt van honden!’ hebben ondertekend. Deze wens hebben wij aan de Tweede Kamer bekendgemaakt bij de overhandiging van onze petitie aan de voorzitter van de Vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat.

Overhandiging petitie 'Hou vuurwerk uit mijn buurt' aan Tweede Kamer

Namens de Partij voor de Dieren was Kamerlid Frank Wassenberg aanwezig, die de Hondenbescherming bedankte voor het indienen van de petitie en de Hondenbescherming complimenteerde met het resultaat. 'Ruim 25.000 handtekeningen voor de petitie is echt heel veel en ook nog eens in korte tijd verzameld. We hopen dat het gaat resulteren in een permanent vuurwerkverbod, waar in ieder geval de Partij voor de Dieren samen met GroenLinks zich sterk voor zullen maken.' aldus Frank Wassenberg.

Oproep aan burgemeesters

'Naast het aandacht vragen voor een landelijk permanent vuurwerkverbod, hebben we burgemeesters opgeroepen om in hun stad strenger te handhaven op mensen die nu al aan het afsteken zijn, zeker als dat gebeurt in de buurt waar dieren verblijven. Dagelijks lijden momenteel vele dieren aan stress door het vuurwerk. En als je bedenkt dat één op de vijf huishoudens een hond heeft, en 65% van de honden bang is, dan weet je dat het om heel veel dieren gaat.' benadrukt Groenendijk.