Hondenbescherming al 111 jaar op de bres voor de hond

Op 22 februari 2023 is het precies 111 jaar geleden dat de Hondenbescherming wordt opgericht onder de naam ‘Anti Trekhonden Bond’. 'Hoewel het welzijn van de hond sinds begin vorige eeuw is verbeterd, is er helaas ook nog flink wat werk te doen. Denk bijvoorbeeld aan alle gezondheidsproblemen die zijn ontstaan door het fokken, of aan de malafide handel, mishandeling en verwaarlozing.' aldus onze directeur Daphne Groenendijk.

dinsdag 21 februari 2023

Aan het begin van de twintigste eeuw worden honden vooral gebruikt als goedkope trekkrachten die financieel gewin en praktisch nut moeten opleveren en die onder zeer slechte omstandigheden worden gehouden. Te zware karren, ondeugdelijk tuig, ondervoeding, verwaarlozing, mishandeling: voor het merendeel van deze honden is het leven één grote ellende.

Verbod op hond als trekkracht

Onze ‘founding fathers’ trekken zich het lot van de vele trekhonden aan en richten in 1912 de ‘Anti Trekhonden Bond’ op. De Anti Trekhonden Bond streeft naar een wettelijk verbod op het gebruik van de hond als trekkracht en met succes. In 1962 komt met de inwerkingtreding van de ‘Wet op de dierenbescherming’ het zo lang gewenste verbod op het gebruik van de hond als trekkracht.

We noemen ons intussen de ‘Anti Trek- en Kettingenhonden Bond’ om verbetering te brengen in de levensomstandigheden van de vele waakhonden die aan de ketting liggen. Honden die dag en nacht, in weer en wind en met alleen een vochtig, koud en tochtig hok als bescherming, buiten moeten verblijven. De Bond ging ook voor deze groep honden de strijd aan en wederom met succes. Er komt ook voor deze honden wettelijke bescherming in de vorm van het zogeheten ‘Waak- en heemhondenbesluit’. Dit besluit biedt aanknopingspunten om op te treden tegen misstanden met ‘kettinghonden’.

'De strijd is echter nog niet gestreden want waar de hond nu met name gezelschapsdier is geworden, bevindt hij zich nog niet altijd in het best mogelijke gezelschap.' aldus directeur Daphne Groenendijk.

Malafide praktijken

Het aantal malafide praktijken op fokgebied en in de handel op honden vereist meer en meer de aandacht van de Hondenbescherming. Mishandeling van honden komt nog steeds veel te vaak voor. Ook zijn er veel hondenbezitters die veel te weinig kennis hebben van de behoeften van hun huisdier. Dat vraagt om advies en voorlichting. Naast advies en voorlichting onderneemt de Hondenbescherming diverse activiteiten om hondenleed tegen te gaan.

'Zo vangen wij al meer dan 20 jaar oudere en kwetsbare honden op. Vanwege hun hoge leeftijd kunnen zij vaak niet meer terecht in een regulier asiel en wordt passende opvang voor ze gezocht. Ook houdt de Hondenbescherming strak de vinger aan de pols bij regelgeving die met honden te maken heeft. Er wordt regelmatig overleg gevoerd met de betrokken overheden, en zo nodig wordt actie ondernomen. Daarnaast investeren wij in onderzoek en wetenschap om de leefomstandigheden van honden nog verder te optimaliseren. Onderzoek en praktijkwerk zijn beide nodig om honden te helpen en om op de lange termijn voor blijvende verbeteringen te zorgen.' aldus Daphne Groenendijk.

Na meer dan een eeuw, waarbij we met ons 100-jarig bestaan in 2012 het predicaat ‘Koninklijk’ ontvangen, blijkt dat een belangenvereniging als de Koninklijke Hondenbescherming nog altijd hard nodig is, waarbij verantwoord hondenbezit, zorg voor de hond en een positief imago van de hond aandachtspunten blijven van de Koninklijke Hondenbescherming.