Hogere straffen op dierenmishandeling en dierverwaarlozing

Vandaag, op 1 januari 2024, is eindelijk de nieuwe wet in werking getreden waarmee dierenmishandeling en dierverwaarlozing harder en effectiever kan worden aangepakt. Zo is het strafmaximum voor dierenmishandeling en dierverwaarlozing verhoogd naar vijf jaar gevangenisstraf en is het maximale boetebedrag verhoogd naar € 90.000.

maandag 1 januari 2024

De Hondenbescherming is heel blij dat er in situaties van dierenmishandeling en dierverwaarlozing hogere straffen kunnen worden opgelegd. En dat het met de nieuwe wet mogelijk is om dierenmishandelaars een dierenhoudverbod als zelfstandige maatregel op te leggen. Hierdoor kan voor lange tijd worden voorkomen dat een dierenmishandelaar opnieuw dieren kan gaan houden. Bij ernstige dierenmishandeling kan zelfs een levenslang dierenhoudverbod worden opgelegd. Dit is een zeer effectieve maatregel om te voorkomen dat er opnieuw dieren worden mishandeld.

Educatieve maatregel

De wet biedt ook de mogelijkheid om een educatieve maatregel op te leggen aan mensen die vanuit een gebrek aan kennis of kunde niet goed voor hun dier zorgen. ‘’In veel situaties waarbij het dierenwelzijn in het geding komt, blijkt dat de houder van het dier gewoonweg niet weet wat een dier nodig heeft”, vertelt Daphne Groenendijk, directeur van de Koninklijke Hondenbescherming. “In dit soort gevallen kan een educatieve maatregel uitkomst bieden. De houder van het desbetreffende dier kan daarmee bijvoorbeeld worden verplicht om een cursus dierverzorging te volgen.”

Handhaving

De effectiviteit van de nieuwe wetgeving hangt uiteraard wel samen met handhavingscapaciteit. Daphne Groenendijk: “De Hondenbescherming wil daarom richting de overheid benadrukken dat een effectieve controle van dierenwelzijnswetgeving valt of staat met de handhavingscapaciteit. We pleiten er daarom voor dat de handhavingscapaciteit op het terrein van dierenwelzijn moet worden uitgebreid.”