Europese Commissie voorstander van strenge dierenwelzijnsregels

De Hondenbescherming is blij met het voorstel van de Europese Commissie voor strenge Europese dierenwelzijnsregels. In het voorstel staat dat men uniforme EU-regels wil vaststellen voor het welzijn van honden en katten die worden gefokt of gehouden in fokkerijen, in dierenwinkels en in opvangcentra.

vrijdag 8 december 2023

Malafide hondenhandel

De Europese Commissie wil onder meer een vergunningplicht invoeren voor bedrijfsmatige fokkers. En alle honden en katten moeten gechipt en geregistreerd zijn voordat ze in de Europese Unie (EU) verkocht kunnen worden. De voorgestelde regels zijn vooral bedoeld om de malafide hondenhandel een halt toe te roepen en om de transparantie te vergroten over waar de honden vandaan komen.

De malafide hondenhandel veroorzaakt veel dierenleed en emotioneel verdriet bij de baas. De handel is vaak grensoverschrijdend: jonge hondjes worden uit het buitenland geïmporteerd en hier verkocht alsof ze in Nederland gefokt of ‘speciaal geïmporteerd’ zijn. Bij een vergunningplicht wordt vooraf gecontroleerd of aan de benodigde wetgeving wordt voldaan. Een vergunning kan geweigerd worden als men vermoedt dat de honden niet goed verzorgd en/of behandeld worden. En bij overtreding van de dierenwelzijnsregels kan het (eventueel permanent) intrekken van een vergunning een effectieve en afschrikwekkende sanctie zijn.

Opleiding voor fokkers en dierenverzorgers

De Europese Commissie wil verder dat de lidstaten opleidingen aanbieden aan fokkers en dierenverzorgers. Dit om te garanderen dat ze de noodzakelijke kennis en vaardigheden hebben om de dieren de juiste verzorging te kunnen geven. De Hondenbescherming zou de opleiding echter niet alleen aanbieden, maar ook verplicht stellen. Zo moet in Nederland een bedrijfsmatige fokker in het bezit zijn van een vakbekwaamheidsdiploma. Het zou wenselijk zijn als zo’n verplichting in meerdere Europese landen gaat gelden.

Verantwoord eigenaarschap

In het voorstel staat ook dat een fokker de nieuwe eigenaar bij de aanschaf van een hond moet informeren over verantwoord eigenaarschap. Het liefst zouden wij nog wat verder gaan door voor potentiële hondenbezitters een verplichte cursusverplichting in te voeren. Een cursus helpt de toekomstig hondenhouder: past een hond (wel echt) bij mij, wat voor hond dan en waar haal ik hem vandaan? Zo wordt een mismatch voorkomen, en daarmee verdriet en leed bij hond en baas. De Hondenbescherming blijft dan ook bij de Nederlandse overheid aandringen op het invoeren van een landelijke cursusverplichting. 

Lees meer over onze lobby voor een pre-aanschaf cursus

Krachtig signaal

Gelukkig hebben we in Nederland al de nodige wetgeving om het welzijn en de gezondheid van de honden te waarborgen. Maar we zijn blij dat de Europese Commissie met de voorstellen een krachtig signaal wil afgeven aan de lidstaten om dierenwelzijn serieus te nemen. De EU staat het uiteraard toe dat de lidstaten op nationaal niveau strengere regels hanteren.