Doneer nu

 

Terug naar contact

Veelgestelde vragen

 

Sinds wanneer bestaat de Hondenbescherming?

De Hondenbescherming bestaat sinds 1912. Door de jaren heen heeft de organisatie veel belangrijk werk gedaan en is ze steeds met haar tijd meegegaan. In de jaren van haar oprichting hield ze zich vooral bezig met het tegengaan van het leed van de scharminkels die honden-trekkarren moesten voortbewegen. Tegenwoordig is er heel ander leed te bestrijden en dat doet de organisaties nog steeds vol overgave.

 

Waarom is de Hondenbescherming nodig?

Honden hebben het tegenwoordig toch heel goed in Nederland?', zal menigeen vragen. Inderdaad, in een aantal opzichten is ons land 'beschaafder' geworden in de omgang met dieren. Maar aan de andere kant brengt onze hedendaagse maatschappij weer nieuwe vormen van dierenmishandeling met zich mee.

Wat de honden betreft gaat het dan bijvoorbeeld om fokken en handelen uit louter winstbejag met alle ellende van dien (verwerpelijke huisvesting en behandeling van fokdieren, erfelijke ziektes, ongesocialiseerde en zieke pups), dierproeven, dieronvriendelijke methoden bij het trainen van honden, elektronische hulpmiddelen, het toenemende aantal erfelijk overdraagbare aandoeningen bij rashonden, enzovoort.

Helaas blijven zich ook altijd gevallen van verwaarlozing en mishandeling voordoen, die vaak door onachtzaamheid of boosaardigheid, soms door onwetendheid worden veroorzaakt. De Hondenbescherming treedt op tegen mishandeling en verwaarlozing en probeert door voorlichting en beïnvloeding van wet- en regelgeving het welzijn van honden in Nederland te verbeteren. Daarnaast vangt ze oude honden op in haar seniorenopvang in Dordrecht.

 

Is de Hondenbescherming hetzelfde als de Hondenbond?

De hondenbescherming is in 1912 opgericht als de Antitrekhondenbond. Omdat de activiteiten van de organisatie veranderden naarmate de samenleving veranderde, is ook haar naam een aantal keer veranderd. Voordat de naam Hondenbescherming werd, was de naam Hondenbond. Lees meer over onze geschiedenis.

 

Hoe is de Hondenbescherming georganiseerd?

De Hondenbescherming is een landelijke stichting. Donateurs worden van alle activiteiten op de hoogte gehouden door middel van het nieuwsmagazine 'Hond', die twee maal per jaar verschijnt. De organisatie heeft het CBF-keurmerk en de ANBI-status. Ze ontvangt geen subsidie en is dus afhankelijk van donaties en andere giften.

 

Is de Hondenbescherming een onderdeel van de Dierenbescherming?

Nee, de Hondenbescherming is een zelfstandige stichting. De hond neemt een zeer belangrijke plaats in onze maatschappij. Honden vervullen een sociale functie. Uit onderzoek blijkt dat mensen die honden houden minder met stress gerelateerde klachten hebben dan mensen die geen honden houden. Honden spelen een belangrijke rol in de hulpverlening en bij het handhaven van de openbare orde. Denk bijvoorbeeld aan de honden die worden ingezet bij het opsporen van mensen die zijn vermist of die getroffen zijn door een ramp.

Gezien deze bijzondere positie van de hond in de maatschappij dienen de belangen van de hond apart te worden behartigd door een aparte organisatie. De Dierenbescherming is een algemene dierenbeschermer, waarbij ze dus hun aandacht moeten verdelen over veel verschillende soorten.

 

Is de Hondenbescherming erkend door het CBF?

Ja, de Hondenbescherming is erkend door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) en heeft eveneens de ANBI-status.

 

Wat wil de Hondenbescherming bereiken?

De Hondenbescherming wil een einde maken aan hondenleed in Nederland. Verder wil zij graag dat hondenbezit verantwoord is: voldoende tijd, aandacht, verzorging, opvoeding en begeleiding, waardoor het welzijn van de hond gegarandeerd is en de hondenbezitter en diens omgeving de hond zien als meerwaarde in hun leven. Tot slot streeft ze naar een samenleving die de hond en hondenbezitter voldoende ruimte biedt om lekker op stap te kunnen en de hond op een verantwoorde manier hond te laten zijn.

 

Wat is de missie van de Hondenbescherming?

De missie van de Hondenbescherming is het welzijn van honden in Nederland te vergroten en passend, verantwoord hondenbezit te promoten, zodat voor de hond, de hondenbezitter en de omgeving het leven rijker wordt. Welke activiteiten voert de Hondenbescherming uit? De Hondenbescherming geeft voorlichting, probeert wet- en regelgeving te beïnvloeden en probeert problemen met honden aan de bron te voorkomen middels educatieve en wijkgerichte projecten. Ook ondersteunen we wetenschappelijk onderzoek en vangen we oudere honden op.

 

Kan je bij jullie ook meldingen doen van dierenmishandeling?

Nee, dat kun je doorgeven aan de Dierenpolitie via het landelijke Meldpunt 144 Red een Dier. De gespecialiseerde politie agenten treden op tegen mishandelaars van dieren, verlenen hulp en proberen dierenleed te voorkomen.

 

Heeft u specifiekere vragen?

Lees dan verder in een van onze inhoudelijke dossiers:

  • Hondenbezit
  • Een pup kopen. Waar moet u op letten?
  • Hoe om te gaan met broodfokkers?
  • Hondenpoep
  • Handhaving gemeentes
  • Overlast van honden
  • Opvangen van honden
  • Bijtincidenten