Doneer nu

Vacature: Lid Raad van Toezicht

maandag 16 januari 2023

Door het aftreden van een van de leden zoekt de Koninklijke Hondenbescherming een nieuw Lid voor de Raad van Toezicht, met als profiel specialistische kennis op het gebied van dierenwelzijn. Bent u een hondenliefhebber, vindt u het leuk en interessant om op vrijwillige basis de Hondenbescherming te adviseren en mee te denken tijdens het vernieuwingsproces waarin de organisatie zich bevindt? Reageer dan zo snel mogelijk!

Over de Koninklijke Hondenbescherming

De afgelopen jaren is de vraag naar honden enorm gegroeid. De inmiddels 1,9 miljoen honden maken onderdeel uit van gezinnen, bieden hulp in bepaalde sectoren (denk aan de douane, militairen en de politie) en aan individuen waardoor zij kunnen meedoen aan de maatschappij. Juist omdat de hond zo'n unieke en bijzondere rol heeft in onze samenleving, vraagt dit ook voor een eigen beschermingsorganisatie: de Koninklijke Hondenbescherming. Wij dus. Al meer dan 110 jaar komen wij op voor de rechten van het dier en zorgen we dat er aandacht en actie wordt ondernomen zodat we een optimale leefomgeving krijgen waar honden zoveel mogelijk hond kunnen zijn.

Hoe functioneert de organisatie?

De Koninklijke Hondenbescherming is sinds de 110de verjaardag op 22 februari 2022 een stichting. Voor die tijd opereerde de organisatie als vereniging. Aan het roer van de organisatie staat een Directeur/bestuurder. De Raad van Toezicht bestaande uit zeven leden controleert en adviseert de directie. De Raad van Hondenwelzijn adviseert de directie op inhoudelijk niveau. 

De organisatie is sterk in het lobbyen en samenwerken met de overheid, het verbeteren van wet- en regelgeving met als doel het welzijn van honden te verbeteren en verantwoord hondenbezit te stimuleren. De Hondenbescherming steunt wetenschappelijk onderzoek, verspreidt kennis en geeft voorlichting.

Sinds 25 jaar vangt de organisatie kwetsbare en oudere honden op. In januari 2023 is gestart met de bouw van een eigen opvang- en expertisecentrum voor honden in Overijssel. Om meer impact te kunnen hebben op het welzijn van honden, werkt de organisatie hard aan een groei in fondsenwerving. Sinds 2021 heeft de organisatie een fondsenwerver in dienst.

De organisatie is een goed doel, heeft een ANBI-status en is een CBF Erkend Goed Doel. We ontvangen geen subsidie van de overheid of van gemeentes. Voor onze inkomsten zijn wij volledig afhankelijk van vrijwillige donaties van particulieren, bedrijven en fondsen. 

Waar zijn wij naar op zoek?

Vanwege het aanstaande aftreden van een van de bestuursleden ontstaat er een positie in de Raad van Toezicht. We zoeken een nieuwe toezichthouder met kennis, ervaring en een netwerk op het terrein van dierenwelzijn. Iemand die inspireert en zijn kennis en netwerk wil inzetten voor honden en hun welzijn in Nederland. Er is een grote voorkeur voor iemand die is opgeleid tot dierenarts. 

Wat verwachten wij van het nieuwe lid van de Raad van Toezicht?

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de directeur/bestuurder en op de algemene gang van zaken in de stichting. Deze toezichthoudende rol houdt onderstaande algemene taken in, die tezamen de kern van de verantwoordelijkheid weergeven:
•    het houden van toezicht op de realisering van het doel van de stichting, op de algemene financiële situatie en risicobeheersing, alsmede op het intern en extern functioneren van de directeur/bestuurder;
•    het zijn van werkgever. De raad van toezicht is belast met de benoeming van de directeur/bestuurder. De directeur/bestuurder legt verantwoording af aan de raad van toezicht;
•    het gezamenlijk als team fungeren als klankbord van de directeur/bestuurder en het adviseren van de directeur/bestuurder;
•    het vervullen van haar overige statutair toebedeelde taken. Hiertoe behoren onder meer het goedkeuren van een aantal besluiten van de directeur/bestuurder. Zoals het goedkeuren van de begroting, jaarrekening, jaarverslag en (meerjaren)beleidsplan.

Van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij oog heeft voor de zelfstandige positie en bestuurlijke verantwoordelijkheid van het bestuur.

We zoeken een lid voor de Raad van Toezicht met:
•    aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van dierenwelzijn, diergeneeskunde, dierverzorging en/of wetenschappelijk onderzoek;
•    affiniteit met dieren, honden in het bijzonder, en een warm hart voor ons goede doel;
•    een relevant netwerk (bedrijfsleven, fondsen, media);
•    een bestuurlijk profiel en onbesproken gedrag.

Ervaring als toezichthouder is een pré. De Raad van Toezicht waarborgt diversiteit in het bijzonder met aandacht voor leeftijd, achtergrond en geslacht.

Inschatting tijdsbesteding: 8 uur per maand. De functie is op basis van vrijwilligheid. De standaard benoemingstermijn is voor 5 jaar.

Procedure en inlichtingen

U kunt uw sollicitatie onder vermelding van Lid RvT per e-mail sturen aan info@hondenbescherming.nl, t.a.v. Tim Bosch, voorzitter Raad van Toezicht. De sluitingsdatum is 3 februari 2023. Voor nadere informatie met betrekking tot de functie kunt u contact opnemen met Daphne Groenendijk (directeur/bestuurder), daphne@hondenbescherming.nl, tel: 070 3388538.

Naar nieuwsoverzicht