Gezocht: Leden voor de Raad voor Hondenwelzijn

Sinds 2022 is de Hondenbescherming een stichting. De organisatie wordt dagelijks aangestuurd door een directeur/bestuurder, die weer wordt gecontroleerd en geadviseerd door de Raad van Toezicht. Naast deze Raad van Toezicht bestaat er sinds december 2022 ook een Raad voor Hondenwelzijn.

Wat is de Raad van Hondenwelzijn?

De Raad voor Hondenwelzijn bestaat uit een afvaardiging van betrokken en bevlogen donateurs die het leuk vinden om een aantal keer per jaar persoonlijk te horen waar de organisatie mee bezig is en die inhoudelijk advies geven aan zowel de directeur/bestuurder als aan de Raad van Toezicht. De raad vervult dus een klankbordfunctie.

Op dit moment bestaat de raad uit vier leden: Jur Deckers, Christianne van de Pas, Georgine Mol en Hedy Mingelen. De raad zou graag nog wat leden willen verwelkomen om het draagvlak van de raad te verbreden. Dus: vindt u het leuk om meer over de organisatie te weten te komen, meer te worden betrokken en de organisatie ook inhoudelijk te adviseren: geef u dan op!

Wie zoeken wij?

  • U bent een donateur met grote affiniteit voor honden.
  • U bent integer en u beschikt over voldoende (/een goed) kritisch denkvermogen.
  • Het is een pré als u een achtergrond in de dieren-/hondensector bezit of als u eerder een adviserende functie heeft bekleed.
  • U woont viermaal per jaar de vergaderingen (digitaal) bij.
  • Er is geen sprake van belangenverstrengeling.

Wat bieden wij?

  • De mogelijkheid om met ons als organisatie mee te denken.
  • Kosteloos bijwonen van seminars, symposia en andere kennisbijeenkomsten die de organisatie voor externen organiseert.
  • De mogelijkheid om te netwerken, zowel binnen als buiten de “hondenwereld”.
  • Onkostenvergoeding voor gemaakte reiskosten.
  • Leuke, inspirerende overleggen.

Bent u enthousiast geworden? Laat het ons weten! Stuur een mail naar o.v.v. Raad voor Hondenwelzijn. Ook als u vrijblijvend in gesprek wilt met een van de al zittende raadsleden.

N.B. De leden van de Raad voor Hondenwelzijn werken volgens een vrijwilligersovereenkomst en overleggen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).