Belastingopbrengsten moeten worden besteed aan het hondenbeleid

6 maart 2020

Dit was één van de punten die de Koninklijke Hondenbescherming in bracht bij de werkbespreking van de Commissie Leefomgeving van de gemeente Den Haag. De commissie is bezig met het schrijven van een nieuwe dierenwelzijnsnota en had een groot aantal dierenbeschermingsorganisaties, waaronder de Hondenbescherming, gevraagd een presentatie te houden. Dankbaar voor de uitnodiging greep de Hondenbescherming deze mogelijkheid aan om een paar belangrijke aandachtspunten voor het gemeentelijk hondenbeleid onder de aandacht te brengen, waaronder dus de hondenbelasting.

Hondenbelasting
De Hondenbescherming zou graag zien dat de gemeente Den Haag de hondenbelasting als doelbelasting aanwendt. De gemeente Den Haag int een fors bedrag aan hondenbelasting en behandelt de hondenbelasting als een algemene belasting, waardoor de opbrengsten in de algemene pot belanden. Dit leidt tot onvrede bij hondenbezitters die weinig tot niets terugzien van hun betaalde hondenbelasting. Dit creëert ook geen draagvlak onder hondenbezitters om de belasting te betalen. In onze optiek moet de gemeente de hondenbelasting als doelbelasting aanwenden. Zodoende komen de opbrengsten ook daadwerkelijk ten goede aan voorzieningen voor honden en hun eigenaren.

Creëer veilige en aangename losloopgebieden
De Hondenbescherming wees de commissie ook op het belang van veilige en aangename losloopgebieden waar de hond naar hartenlust kan rennen en spelen. Beweging voor de hond is van groot belang voor zijn lichamelijke en geestelijke gezondheid. Honden die weinig bewegingsruimte genieten, krijgen allerlei gezondheidsklachten en raken gestresst. De hond moet op deze losloopgebieden in staat worden gesteld om te spelen met andere honden of met zijn baas. Dit is van cruciaal belang voor een goede socialisering van de hond. Door het omheinen van het losloopterrein of door een andere veilige locatie als losloopplaats aan te wijzen, kunnen ongelukken worden voorkomen.

Gemeentelijk meldpunt
In navolging van de gemeenten Rotterdam en Dordrecht adviseerden we de gemeente Den Haag om een laagdrempelig gemeentelijk meldpunt op te richten met als doel zicht te krijgen op beginnende problemen op lokaal niveau. Dit maakt directe effectieve aanpak mogelijk, voordat ernstige (bijt)incidenten plaatsvinden. Bij veel van de ernstige bijtincidenten blijkt veelal – achteraf – dat er al vooraf problemen bekend waren met de hond(en) en hun houder. De omgeving heeft de honden al vaker door de wijk los zien lopen, zonder de eigenaar. Of de honden zijn ingezet om te intimideren. Of er zijn bepaalde overlastvormen bekend. Het zou mooi zijn als eventuele verontrustende signalen al in een vroegtijdig stadium kunnen worden gemeld, zodat preventief ingrijpen door de gemeente mogelijk wordt gemaakt.

Ten slotte
We hopen dat de Commissie Leefomgeving de door ons genoemde aandachtspunten overweegt mee te nemen in het door de gemeente gevoerde (en te voeren) hondenbeleid. Een beleid dat rekening houdt met de behoeften en eigenschappen van honden(eigenaren) voorkomt overlast en bevordert de integratie en acceptatie van de hond in de samenleving.

Terug naar nieuwsoverzicht