Europees Parlement wil harde aanpak illegale hondenfokkerijen

13 februari 2020

Het Europees Parlement wil de illegale hondenfokkerijen in met name Oost-Europa hard aanpakken. Vanwege het ontbreken van wetgeving op dierenwelzijn in Oost-Europese landen worden honden onder zeer slechte omstandigheden gefokt en gehouden. Het gaat om echt grootschalige fok van honden, waar de pups de slechtst denkbare start krijgen, die je je maar kunt bedenken. Vervolgens worden de pups met valse dierenpaspoorten geïmporteerd en verkocht. De puppies worden bij hun nieuwe eigenaar ziek of gaan zelfs dood. De kopers hebben vaak geen idee dat de puppies onder niet al te beste omstandigheden zijn gefokt en ziektes met zich meedragen. Om deze praktijken een halt toe te roepen, wil het Europees Parlement een Europees registratiesysteem gaan instellen.

De Koninklijke Hondenbescherming is verheugd dat het Europees Parlement de strijd wil aanbinden met deze illegale hondenfokkerijen. Vanwege het grensoverschrijdende karakter van de hondenhandel is het noodzakelijk dat de malafide hondenhandel op Europees niveau wordt bestreden. Naast het initiatief voor een Europees registratiesysteem zou het mooi zijn als de Europese landen de handen ineenslaan om te komen tot geharmoniseerde Europese wet- en regelgeving, waarin wordt omgezien naar de gezondheid en het welzijn van dieren c.q. honden.

We zijn blij met dit signaal vanuit het Europees Parlement. De hondenhandel is immers lastig te bestrijden. In Nederland hebben we het zogeheten ‘Besluit houders van dieren’ waarin wetgeving staat die onder meer betrekking heeft op de hondenhandel. In de praktijk blijkt het echter lastig om malafide handelaren te vervolgen en mocht dat al lukken dan worden boetes opgelegd die door de handelaar met de verkoop van puppies snel is terugverdiend. De noodzakelijke afschrikwekkende werking blijft dan uit.

Wij geloven dan ook dat goede voorlichting richting de potentiële pupkopers heel belangrijk is. Zodra consumenten niet langer hun honden kopen via de malafide hondenhandel, zal deze hondonvriendelijke markt minder aantrekkelijk worden. In dit kader hebben we een paar jaar geleden de zogeheten ‘FAIRPUP-campagne’ gelanceerd met de website http://fairpup.nl/ waarop in woord en beeld toekomstig hondenbezitters worden geholpen in een verantwoorde keuze voor een pup. Deze website geeft de pupkoper handvatten waarmee de pupkoper zekerder is van een fijne pup en het steunen van eerlijke omstandigheden voor pups en ouderdieren.   

Bron: https://nos.nl/artikel/2322622-europees-parlement-harde-aanpak-illegale-hondenfokkerijen.html

Terug naar nieuwsoverzicht