Het zal wel loslopen...

19 januari 2020

Losloopgebieden in Nederland…het zijn er altijd te weinig en er is altijd veel over te doen! Dat bleek ook weer naar aanleiding van de korte poll die we begin van dit weekend plaatsten. Overweldigend veel reacties kregen we. We willen iedereen die verhalen deelde en heeft deelgenomen aan de poll hartelijk danken voor de feedback!

Even beginnen bij het begin - Wat was de aanleiding om de poll te plaatsen?

Met grote regelmaat krijgen wij berichten binnen van hondenhouders over hondenlosloopgebieden. Enerzijds gaan die berichten over de gebieden zelf. Overwegend zijn er te weinig gebieden, en regelmatig horen we ook dat ze onveilig en/of onprettig zijn. Anderzijds gaan de berichten over wat mensen meemaken in hondenlosloopgebieden. Hoewel een losloopgebied een ontspannen plek zou moeten zijn voor hond en houder, en dat ook regelmatig is, doen zich er met regelmaat situaties voor die verre van ontspannen zijn. Vanwege deze berichten wilden we vanuit de Hondenbescherming polsen waar mensen tegenaan lopen, ook om te bezien of we overheden en recreatie/natuurgebiedsverantwoordelijken kunnen ondersteunen op beleid.

Veel reacties – een onderwerp dat leeft – en nu?

Uit de vele reacties blijkt hoe dit onderwerp leeft bij hondenhouders. En hoeveel hondenhouders – soms letterlijk – tegen het lijf lopen, in de buitenruimte. Het is duidelijk: met loslopen in Nederland loopt het niet ‘zomaar’ van een leien dakje. ‘Het zal wel loslopen’, lijkt niet erg van toepassing. De overheid en gebiedsverantwoordelijken kunnen dus ook veel betekenen voor de hond en zijn houder. Voor velen dus, met meer dan anderhalf miljoen honden in Nederland en met een of meerdere honden in een op de vijf huishoudens. Daarnaast kunnen we als hondenhouders ook veel betekenen voor elkaar. Kijk maar eens naar de uitslagen van de poll…

Negen op de tien vermijdt weleens een losloopgebied

Uit de poll (voorlopig resultaat, want de poll staat nog open) blijkt dat negen op de tien respondenten weleens een losloopgebied vermijden. Het vaakst (de helft van de keren) wordt aangegeven niet naar het losloopgebied te gaan omdat de ‘hond er niet rustig los kan, omdat er anderen zijn die dat (ver)stoort’. Ontspannen loslopen lijkt het lastigst voor honden met een gedragsmatige uitdaging zoals angst (een derde geeft dit aan), maar ook lichamelijke kwetsbaarheid van de hond, zoals door ouderdom of aandoening speelt een rol (een op de vijf geeft dit aan). Eveneens een derde van de respondenten geeft aan dat ze een losloopgebied mijden vanwege anderen die meningen uiten of opmerkingen maken over hun hond of keuzes die ze maken. Eén op de tien geeft aan wel eens een losloopgebied te mijden omdat het onveilig is, vies of te klein. Gebiedsbeheerders blijken nog steeds in sommige gevallen te weinig rekening te houden met veiligheid. Zo geeft een respondent aan een gebied te mijden omdat ‘het een smalle strook naast de doorgaande autoweg is’. Onvoorstelbaar natuurlijk dat gebiedsbeheerders nog steeds dergelijke risicovolle gebieden als losloopgebied aanwijzen.

Vooruitgang in het loslopen

Terecht vraagt iemand op de sociale media wat er met de gegevens uit de poll gedaan wordt. Enerzijds kunnen de gegevens gebruikt worden om gebiedsbeheerders meer inzicht te geven in het belang van voldoende, veilige en fijne losloopgebieden. Creatief meedenken met hondenhouders die begaan zijn, zou hierbij helpen. Zo kan het waardevol zijn met hen de discussie aan te gaan over het aanwijzen van (extra) losloopgebieden voor subdoelgroepen, zoals bepaalde kwetsbare honden of voor houders die aantoonbaar appèl over hun hond hebben, kennis hebben over honden(taal) en bereid zijn echt samen te genieten van een gebied, daarbij anderen in hun waarde latend. Ook het maken van afspraken met uitlaatdiensten lijkt noodzakelijk. Veel respondenten geven aan onveilige situaties te ervaren met te grote groepen uitlaatdiensten. Mogelijk speelt kwaliteitsverschil tussen uitlaatdiensten hierbij een rol en kunnen gebiedsbeheerders ook helpen om kaf van koren te scheiden om veiligheid voor elke hond en hondenhouder in een gebied te optimaliseren. Het onderzoeken waard!

Anderzijds kunnen de gegevens gebruikt worden om te duiden hoe belangrijk het is bepaalde hondenhouders te bereiken. Namelijk die houders die met huidige voorlichting nog te weinig worden bereikt. Het gaat dan om de hondenhouders die nu nog onvoldoende bereid zijn rekening te houden met anderen en/of te weinig kennis en vaardigheid hebben met betrekking tot hun hond. Zoals een respondent treffend schrijft, worden losloopgebieden namelijk vaak vermeden door verantwoorde houders ‘omdat niet alle mensen die er komen een sociale hond hebben, of de lichaamstaal van hun hond kunnen lezen - hierdoor ontstaat een verhoogde kans op conflicten.’ Uit de reacties blijkt zeer duidelijk dat vooral begane hondenhouders regelmatig een gebied mijden en met als doel hun honden een fijner leven te geven. Lees: hun honden niet in ongemakkelijke of onveilige situaties te brengen.

Het is natuurlijk fantastisch dat deze mensen die verantwoordelijkheid nemen. Het roept echter de vraag op, of daarmee niet ook een omgekeerde-wereld-situatie ontstaat. Immers, het zijn juist degenen die te weinig verantwoordelijkheid nemen voor hun omgeving, die daarmee ongestoord door lijken te gaan. Terwijl zij die bereid zijn te investeren in hun omgeving iets heel belangrijks verliezen: het genot en belang van ongestoorde vrije wandeling met hun hond! Want, tot besluit, waarom is loslopen belangrijk?

Belang van loslopen

Fijn en veilig in vrijheid wandelen met de hond is belangrijk voor ontspannen wandelen. Niet alleen kan het helpen om als mens gezonder te leven. Vrije beweging van lijf en leden helpt de gezondheid. Uit onderzoek (1) blijkt dat hondenbezitters vaker de aanbevolen hoeveelheid beweging halen dan niet-hondenbezitters. Plezier in wandeling helpt om het wandelen veelvuldig te (blijven) doen. Uiteraard kan ontspannen wandelen ook aangelijnd, maar loslopen geeft voor veel hond-houder combinaties een andere wijze van beweging, waarbij hun lichamen minder uit balans zijn. Denk aan belasting op armen van de houder of nek/schouderpartij van de hond, maar denk ook aan een voorkeurskant waardoor hond en houder zich vanuit steeds eenzelfde ‘hoek’ op elkaar richten tijdens het wandelen, wat een scheve belasting kan geven. Niet alleen voor het mensenlijf, maar ook voor het hondenlijf is onaangelijnd wandelen dus van belang. Een hondenlijf wordt beïnvloed door aangelijnd wandelen (2), maar ook diens gedrag kan erdoor beïnvloed worden (3).

Juist verantwoorde houders zouden dus geholpen moeten worden om ongestoord in vrijheid van een fijne wandeling met hun hond te genieten. Meer en andere maatregelen om minder verantwoorde hondenhouders kennis en vaardigheid te laten opdoen lijken dus meer dan wenselijk! Losloopgebieden in Nederland…het zijn er altijd te weinig en er is altijd veel over te doen… Deze poll werpt de vraag op wat er meer gedaan kan worden om vaker te zien dat ‘het wel losloopt’ in losloopgebieden. Wij hopen dat velen gaan meedenken over creatieve en nieuwe antwoorden op die vraag!

Meer lezen over omgang met elkaar in de buitenruimte kan bijvoorbeeld hier:

http://hondenetiquette.nl/

https://hondenbescherming.nl/ik-heb-een-hond/hondenomgangsvormen/

Bronnen:

1. Westgarth, C., Christley, R. M., Jewell, C., German, A. J., Boddy, L. M., & Christian, H. E. (2019). Dog owners are more likely to meet physical activity guidelines than people without a dog: An investigation of the association between dog ownership and physical activity levels in a UK community. Scientific Reports, 9(1), 1-10.

2. Rombout van Herwijnen, I., van der Borg, J., Naguib, M., Beerda, B., Rein sensor leash tension measurements in owner-dog dyads navigating a course with distractions, Journal of Veterinary Behavior (2019), doi: https://doi.org/10.1016/j.jveb.2019.08.006.

3. ?ezá?, P., Viziová, P., Dobešová, M., Havlí?ek, Z., Pospíšilová, D., 2011. Factors affecting 150 dog–dog interactions on walks with their owners. Appl. Anim. Behav. Sci. 134, 170-176.

Terug naar nieuwsoverzicht