Gevaar van spoelwormen in hondenpoep

17 september 2019

Hondenpoep op straat, op grasvelden, in de speeltuin en op andere plekken, is een van de grootste ergernissen. Het zorgt ervoor dat het trouwste huisdier ter wereld gehekeld wordt. Ten onrechte! Door poep op te ruimen, blijven honden welkom in stad, bos en andere plaatsen waar honden en mensen met elkaar de ruimte moeten delen.

Naast een bron van irritatie is hondenpoep ook een bron van spoelworminfecties, die lang zo onschuldig niet zijn.

Dierenarts onderzoeker Rolf Nijsse, die is verbonden aan de Universiteit van Utrecht, heeft onderzoek gedaan naar spoelwormen bij honden. Het onderzoek dat in 2016 was afgerond leverde de volgende informatie op.

De eitjes van de spoelworm worden met de ontlasting van de hond uitgescheiden en 5% van de volwassen honden scheidt geregeld uit. Dat lijkt weinig, maar dat zijn – uitgaande van 1,5 miljoen honden in Nederland – nog steeds 75.000 honden die de omgeving met hun ontlasting grondig besmetten. In de winterperiode wordt meer uitgescheiden dan in de zomer. Andere risicofactoren voor honden die geregeld uitscheiden, vormen honden die geneigd zijn grond en ontlasting te eten. Maar ook honden wier leefomstandigheden en/of leefpatroon veranderde of die uitgelaten werden in gebieden waar weinig geruimd wordt, lopen meer kans op het zelf worden van uitscheider.

Rekent u even mee: er zijn momenteel 1.500.000 honden in Nederland, waarvan 5% van hen een frequente uitscheider is van eitjes. Dat maakt 75.000 uitscheidende honden. Stel in een hond ‘wonen en reproduceren’ 2 spoelwormvrouwtjes en 1 spoelwormmannetje: dan kan het oplopen volgens de literatuur tot 400.000 eitjes per dag in 1 hond omdat elk spoelwormvrouwtje 200.000 eitjes per dag kan maken. 75.000 honden die via hun drol elk 400.000 eitjes per dag uitscheiden, zorgt voor 30.000.000.000 eitjes per dag die in de omgeving komen. Met 17.000.000 mensen betekent dat dat er elke dag voor ieder mens ruim 1764 eitjes beschikbaar zijn. En zo onschuldig zijn deze eitjes niet. Want eenmaal worm zal hij zich ergens in het mensenlichaam nestelen. Dat kan op een onschuldige plek zijn maar in de longen, het oog of zelfs in de hersenen kan hij voor ernstige klachten zorgen.

Om problemen met wormenbesmettingen te voorkomen, is het daarom zaak om gewoon de poep op te ruimen. Het levert veel voordelen op. Het frist straten en parken lekker op, doet het gemopper op ‘die vieze honden’ verstommen. En middels het onderzoek is bewezen dat het consequent ruimen de kans op het oplopen van een infectie met de spoelworm drastisch verkleind.

Wat ons betreft geen smoesjes meer, maar ruimen die drol #TjaKarma: https://www.youtube.com/watch?v=rLtpLvHIojU

Terug naar nieuwsoverzicht