De Tweede Kamer praat over dierenwelzijn

5 juli 2019

Op woensdag 3 juli vond in de Tweede Kamer een overleg dierenwelzijn plaats. Het overleg spitste zich toe op gezelschapsdieren. Zodoende ging het ook over het door de overheid aangekondigde verbod op de stroomband (per 1 juli 2020 is het gebruik van de stroomband verboden) en over de problematiek rondom hoog-risico honden (HR-honden).

In het kader van de problematiek rondom HR-honden, benadrukte de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), dat er flinke stappen zijn gezet. In het kader van het bijbrengen van de noodzakelijke kennis en kunde voor de hondeneigenaar zijn er ‘leerdoelen’ voor hondenhouders opgesteld, die zullen worden geïmplementeerd in het ‘Besluit houders van dieren’. Deze cursus kan door de hondeneigenaar op eigen initiatief worden gevolgd of de gemeente kan de hondeneigenaar in voorkomend geval verplichten om de cursus te volgen.

De Hondenbescherming betreurt het dat de minister van LNV geen voorstander is van een verplichte pre aanschaf cursus. Het moeten volgen van een cursus, voordat de hond in huis is, kan immers een rem zetten op ondoordacht/onverantwoord hondenbezit.

Verder is er voor de toezichthouders, die ook over de noodzakelijke kennis moeten beschikken, een E-learning cursus ontwikkeld. Er wordt bekeken hoe deze cursus verder in het opleidingstraject van de politie kan worden meegenomen.  

De minister van LNV gaf aan dat ten aanzien van de registratie van bijtincidenten een pilot van politie en gemeenten succesvol is afgerond. Er wordt een plan van aanpak opgesteld om de landelijke uitrol van dit registratiesysteem verder uit te werken. De Hondenbescherming hoopt op een spoedige invoering van een centrale registratie van bijtincidenten. Om bijtincidenten tegen te gaan, is goede informatie over de achtergrond van de incidenten onontbeerlijk. Daarop kan immers beleid worden gerealiseerd.

Het voornemen van de minister van LNV om per 1 juli 2020 het gebruik van de stroomband verboden te stellen, stuitte op nogal wat weerstand van diverse politieke partijen. Zij konden zich niet vinden in de onderbouwing voor dit verbod en waren van mening dat er uitzonderingsmogelijkheden voor het gebruik van de stroomband moeten blijven bestaan.

De minister van LNV benadrukte nog maar eens dat het gebruik van de stroomband een ernstige inbreuk op het welzijn van het dier inhoudt. Bovendien is niet bewezen dat het gebruik van een stroomband tot betere resultaten leidt in gedragsverandering van de betreffende dieren dan andere minder ingrijpende methoden. Ook instanties binnen de overheid die gebruik maken van werkhonden, willen het gebruik van de stroomband in de training van honden laten vallen, waardoor er ook hiervoor geen uitzondering nodig is. De minister blijft daarom bij haar voornemen om een algeheel verbod op het gebruik van de stroomband in te voeren, hetgeen ook in lijn is met het beleid van een aantal andere Europese landen waar een dergelijk verbod al van kracht is.  

Terug naar nieuwsoverzicht