Verbod op het gebruik van de stroomband gaat in op 1 juli 2020

4 april 2019

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat per 1 juli 2020 het gebruik van de stroomband verboden zal zijn. Het zal gaan om een algeheel verbod op het gebruik van de stroomband. Dit in tegenstelling tot het aanvankelijke streven van het ministerie van LNV om een uitzondering op het gebruik van de stroomband toe te staan. Het gebruik moest dan zijn gericht op het teweegbrengen van een gerechtvaardigde verandering in het gedrag van het dier ter voorkoming van gevaar voor mens of dier, onder de voorwaarde dat de gebruiker van de stroomband over voldoende deskundigheid zou beschikken.

De gedachte daarachter was dat het grootste risico op welzijnsaantasting van het gebruik van de stroomband voort zou komen uit het ondeskundig gebruik ervan. Bij de verdere bestudering en uitwerking van dit deskundigheidsvoorbehoud is het ministerie van LNV tot de conclusie gekomen dat het gebruik van de stroomband een ernstige inbreuk op het welzijn van het dier vormt, dat niet kan worden verminderd door extra kennis en kunde. Daarbij is niet bewezen dat het gebruik van een stroomband tot betere resultaten leidt in gedragsverandering van de betreffende dieren dan andere minder ingrijpende methoden. De minister van LNV heeft daarom voor een totaal verbod gekozen, dat zal ingaan op 1 juli 2020 en komt te staan in artikel 1.3 van het Besluit houders van dieren.

De Koninklijke Hondenbescherming pleit al jaren voor een verbod op het gebruik van de stroomband en is daarom ook verheugd met de aankondiging van het verbod door de minister van LNV. Hierbij de link naar de brief van de minister van LNV: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/04/04/kamerbrief-stand-van-zaken-toestaan-gebruik-stroomband

Terug naar nieuwsoverzicht