Behandel de hondenbelasting als doelbelasting

11 februari 2019

Behandel de hondenbelasting als doelbelasting

Het tv programma ‘EenVandaag’ besteedt vanavond in haar uitzending aandacht aan de hondenbelasting en dan in het bijzonder aan het burgerinitiatief van de heer G. Yanover om de hondenbelasting af te schaffen. De heer G. Yanover is het burgerinitiatief gestart, omdat hij zich onder meer stoort aan het feit dat de opbrengsten van de hondenbelasting in de algemene pot belanden.

De Koninklijke Hondenbescherming vindt het eveneens onterecht dat de opbrengsten van de hondenbelasting niet of nauwelijks ten goede komen aan honden, maar in de algemene pot belanden. Dat dit veel kwaad bloed zet bij hondenbezitters is dan ook een logische reactie. De bedragen die in een groot aantal gemeenten moeten worden betaald, liegen er niet om. Als de opbrengsten dan niet eens ten goede komen aan de honden, maar gebruikt worden om gaten in de begroting te dichten, leidt dat tot veel onbegrip en wrevel bij hondenbezitters. Dit creëert ook geen draagvlak onder hondenbezitters om de hondenbelasting te betalen. Het draagvlak is op dit moment ver te zoeken, temeer daar er op katten en andere huisdieren geen belasting wordt geheven en iedere gemeente vrij is om te bepalen óf ze belasting heft en hoeveel die bedraagt. Dit leidt tot enorme verschillen in tarieven per gemeente.

De Koninklijke Hondenbescherming is daarom voorstander van een zo positief mogelijk ingestoken hondenbeleid, waarin een eventueel geheven hondenbelasting, zou moeten worden aangewend als doelbelasting. Zodoende komen de opbrengsten ten goede aan voorzieningen voor honden en hun eigenaren. Als hondenbezitters iets terug zien van de betaalde belasting, zullen ze ook eerder geneigd zijn om hondenbelasting te betalen.

In onze advisering richting gemeenten, geven we daarom aan dat gemeenten de geïnde gelden van de hondenbelasting moeten gebruiken om de leefomgeving zodanig in te richten en te ontwerpen dat er met de behoeften en eigenschappen van honden(eigenaren) rekening wordt gehouden. Zodoende voorkomt men overlast en wordt de integratie en acceptatie van de hond in de samenleving bevorderd.

Terug naar nieuwsoverzicht