Keurmerk voor hondenuitlaatservices

28 januari 2019

Dibevo, de brancheorganisatie voor onder meer dierenspeciaalzaken en hondenpensions, wil dit jaar komen met een keurmerk voor hondenuitlaatservices (hus). Dibevo heeft dit geïnitieerd, omdat iedereen, met of zonder opleiding, zichzelf een hondenuitlaatservice mag noemen en daarmee de kwaliteit niet altijd gewaarborgd kan worden. Veel natuurgebieden worden daardoor ‘overspoeld’ met hondenuitlaatservices die de nodige overlast veroorzaken voor de natuur en voor andere recreanten. Het keurmerk is daarom bedoeld om het zogenoemde ‘hus-kaf’ van het ‘hus-koren’ te scheiden, zoals Dibevo het zelf noemt.

De Koninklijke Hondenbescherming is blij dat Dibevo met een dergelijk keurmerk tracht om op dit terrein een kwaliteitsverbetering te realiseren. We denken dat het voor zowel de consument als de hondenuitlaatservice zelf een meerwaarde heeft als de hondenuitlaatservice over een bepaald keurmerk of certificaat beschikt, zodat duidelijk zichtbaar is dat zij over een bepaald kwaliteitsniveau beschikt. Niet alleen vanwege de meerwaarde voor henzelf en richting de consument, maar ook bezien vanuit het welzijn van de honden. Het draagt ons inziens ook bij aan meer professionaliteit binnen de hondensector.

Bij het (vooralsnog) ontbreken van een HUS-keurmerk/certificaat hadden wij zelf een aantal richtlijnen opgesteld waar een hondenuitlaatservice aan zou moeten voldoen. In onze optiek dient een hondenuitlaatservice rekening te houden met minimaal de volgende punten:

-          Maximaal vijf honden per geleider.

-          Een goed geleider moet zijn honden onder controle houden, bij zich kunnen houden en alle honden altijd direct kunnen terugroepen.

-          De geleider houdt zijn honden weg bij andere honden. Een groep honden komt bedreigend over op individuele honden en kan zich anders gedragen als gevolg van een ‘ganging up effect’.

-          Hondenpoep wordt opgeruimd, overige recreanten en wild worden niet gestoord.

-          De afsluiting van veel recreatieterreinen voor honden gebeurt als gevolg van hondenpoepoverlast en het hinderen van andere recreanten en/of wild. Een uitlaatservice dient te voorkomen dat ze aan de afsluiting van weer een mooi recreatiegebied bijdraagt.

-          Een gedegen opleiding en kennis van (honden)zaken als basis.

-          Een uitlaatservice dient een erkende en goede opleiding tot hondenuitlater te volgen zodat ze op het beroep is voorbereid.

Verder hebben wij in het verleden een voorlichtingscampagne gehouden over de zogeheten ‘hondenomgangsvormen’: https://hondenbescherming.nl/ik-heb-een-hond/hondenomgangsvormen/. De campagne omvatte onder meer een stripboekje, waarin op een ludieke manier het belang van goede omgangsvormen tussen hondenbezitters wordt benadrukt. Hierin kwamen ook elementen ten aanzien van hondenuitlaatservices naar voren.

Voor meer informatie over het keurmerk kijk dan op de volgende links:

https://dibevo.nl/nieuws/binnenkort-bij-dibevo-dierbaar-keurmerk-voor-hondenuitlaatservices

https://dibevo.nl/nieuws/vragen-antwoorden-over-dierbaar-keurmerk-voor-hondenuitlaatservices

Terug naar nieuwsoverzicht