Moties dierenwelzijn

11 december 2018

Op 11 december 2018 vond in de Tweede Kamer de stemming over de moties die waren ingediend bij het korte plenaire debat van 5 december 2018 ter afronding van het dierenwelzijnsoverleg. Bij dit korte plenaire debat was een aantal moties ingediend waaronder die voor een cursusverplichting voor toekomstig hondenbezitters. Deze motie is helaas door de Tweede Kamer verworpen.

Bij de stemming zijn wel drie andere moties aangenomen:

  1. De motie van de Partij voor de Dieren die de regering verzoekt te onderzoeken of een eventuele verplichte bedenktijd voor de aanschaf van huisdieren kan bijdragen aan het terugdringen van het aantal impulsaankopen.
  2. De motie van D66 en het CDA die de regering verzoekt om, in overleg met de Dierenbescherming en andere partijen, te onderzoeken of en op welke wijze een multidisciplinair landelijk expertisecentrum kan bijdragen aan de opvang en training van complexe honden en de uitkomsten daarvan voor de zomer van 2019 aan de Kamer te berichten.
  3. De motie van de PVDA en het CDA die de regering verzoekt te verkennen of in Europees verband kan worden samengewerkt om de fok, het houden en tentoonstellen van designerdieren terug te dringen en de Kamer voor de zomer van 2019 hierover te informeren.

Een aangenomen motie hoeft door de minister niet te worden uitgevoerd, maar het geeft wel een indicatie van wat de Tweede Kamer belangrijk vindt om verder te onderzoeken.

Op de foto een Toad Bully,een stamboomloos type designerbreed dat ook in Nederland vertegenwoordigd is.
Bron: imgur.com

Terug naar nieuwsoverzicht