Plenair debat dierenwelzijn

5 december 2018

Vandaag vond in de Tweede Kamer een kort plenair debat plaats ter afronding van het overleg dierenwelzijn van 14 november jl. Tijdens dit debat kunnen Kamerleden ook moties indienen, waarin ze de desbetreffende minister iets vragen te doen of juist niet te doen.
Hieronder een aantal belangrijke aspecten uit het overleg.

Pre-aanschaf cursus

Het Kamerlid van de Partij voor de Dieren vroeg de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Carola Schouten, om een verplichte cursus voor toekomstig hondenbezitters in te voeren (pre-aanschaf cursus). Een eventuele pre-aanschaf cursus is in de optiek van de Partij voor de Dieren van groot belang in het voorkomen van bijtincidenten en in het verbeteren van dierenwelzijn.

De minister van LNV antwoordde hierop dat ze opdracht heeft gegeven voor het opstellen van ‘leerdoelen’ voor een cursus voor houders van honden. Deze cursus kan echter alleen door gemeenten verplicht worden opgelegd indien de houder en het gedrag van de hond daartoe aanleiding geven. De minister overweegt dus geen landelijke verplichte pre-aanschafcursus, omdat ze vindt dat een cursus opgelegd door gemeenten, effectiever is dan het landelijk verplichten van een cursus voor alle houders.

Verplichte bedenktijd bij de koop van een huisdier

De minister van LNV wil bij de evaluatie van de ‘Wet dieren’ wel bekijken of een ‘wettelijk verplichte bedenktijd bij de aanschaf van een huisdier’ tot de mogelijkheden kan behoren.
Multidisciplinair Landelijk Expertisecentrum
Het Kamerlid van D66 vroeg de minister van LNV naar de mogelijkheid tot oprichting van een ‘Multidisciplinair Landelijk Expertisecentrum’ voor de opvang van ‘complexe’ honden en waar inspecteurs, gemeenten en houders getraind kunnen worden en cursussen kunnen volgen.

De Minister vindt niet dat de verantwoordelijkheid voor de realisatie van een dergelijk centrum bij de overheid ligt. Gezien het feit dat veel asielen zijn gelieerd aan de Dierenbescherming is dit in haar ogen wellicht een taak voor de Dierenbescherming. Bij het verder verkennen naar de mogelijkheid van het opzetten van een ‘Multidisciplinair Landelijk Expertisecentrum’ wil het ministerie hier wel over meepraten en brainstormen. 

Verbod op de online verkoop van huisdieren

Bij het overleg kwam ook een eventueel verbod op de online verkoop van huisdieren ter sprake en werd de minister gevraagd om een tentoonstellingsverbod op rashondenshows te overwegen.

De minister ziet niet veel heil in een eventueel verbod op de online verkoop van huisdieren. De minister gelooft eerder in het maken van goede afspraken op dit punt. De minister heeft daarom met Marktplaats.nl afspraken gemaakt met betrekking tot de verkoop van huisdieren, die eind van dit jaar nog moeten gaan lopen.
Tentoonstellingsverbod op rashondenshows

De minister wil eveneens geen tentoonstellingsverbod op rashondenshows. Bij het voorkomen en terugdringen van erfelijke en/of schadelijke raskenmerken denkt de minister eerder aan goede voorlichting en aan de maatregelen die de hondensector in het kader van het Fairfok-programma (wil gaan) nemen.

Volgende week dinsdag wordt in de Tweede Kamer gestemd over de ingediende moties. De Koninklijke Hondenbescherming hoopt dat de motie van de Partij voor de Dieren voor een cursusverplichting op een meerderheid kan rekenen. Ofschoon een aangenomen motie door de minister niet hoeft te worden uitgevoerd, kan het wel een belangrijk signaal zijn vanuit de Tweede Kamer om de mogelijkheid voor een landelijk verplichte pre-aanschaf cursus serieus te gaan bestuderen.

Terug naar nieuwsoverzicht