Hondenbescherming verheugd met wetsvoorstel voor dierenhoudverbod als zelfstandige maatregel

8 november 2018

De Minister van Justitie en Veiligheid heeft een wetsvoorstel ingediend, waarmee veroordeelde dierenmishandelaars een dierenhoudverbod als zelfstandige maatregel kunnen worden opgelegd. Op dit moment kan een dierenhoudverbod alleen als een bijzondere voorwaarde bij een (deels) voorwaardelijke straf worden opgelegd. Het probleem hierbij is dat het houdverbod komt te vervallen bij de tenuitvoerlegging van de hoofdstraf, waarna de veroordeelde dierenmishandelaar weer dieren kan gaan houden. Dit is een onwenselijke situatie dat met het opleggen van een dierenhoudverbod als zelfstandige maatregel kan worden voorkomen. Het voordeel van een dierenhoudverbod als zelfstandige maatregel is namelijk dat het niet afhankelijk is van de hoofdstraf. 

De Koninklijke Hondenbescherming heeft in een schrijven aan de minister aangegeven verheugd te zijn met dit wetsvoorstel. In dit schrijven geven we tevens wel aan dat voor een optimale benutting van het dierenhoudverbod het van belang is dat het kennisniveau over deze wettelijke mogelijkheid goed is geborgd binnen het Openbaar Ministerie en dat wij daar graag ons steentje aan willen bijdragen.

Geïnteresseerd in de brief aan de Minister van Justitie en Veiligheid?  klik dan hier (112,7 KB)  voor de brief.

Terug naar nieuwsoverzicht