Vanaf 1 juli 2018 is het gebruik van de prikband verboden

6 juni 2018

Vanaf 1 juli 2018 is het gebruik van de prikband verboden!

Wet dieren; verbod om dieren te mishandelen
Een belangrijke wet die de gezondheid en het welzijn van dieren tracht te waarborgen is de zogeheten ‘Wet dieren’. In de Wet dieren staat dat het verboden is om dieren te mishandelen of om dieren te verwaarlozen.

Verbod om dieren te mishandelen
In artikel 2.1 Wet dieren staat het verbod op dierenmishandeling en in artikel 1.3 van het zogeheten ‘Besluit houders van dieren’, dat onder de Wet dieren ‘hangt’, staat een aantal concrete gedragingen die als dierenmishandeling moeten worden bestempeld. Zo is het verboden om een hond te dumpen of te slaan of te schoppen.

Nu wordt daaraan toegevoegd dat het gebruik van of het vastbinden of aanlijnen van een dier met een voorwerp waarmee het dier door middel van scherpe uitsteeksels pijn kan worden toegebracht per 1 juli 2018 verboden is.

Hieronder vallen dus halsbanden met daaraan scherpe punten van veelal metaal of plastic, bedoeld om in de nek van een hond te prikken en andere vormen van anti-trektuigen waarmee pijnprikkels worden toegebracht. Het gebruik van de prikband is daarmee per 1 juli 2018 zonder uitzondering verboden.

De Koninklijke Hondenbescherming is uiteraard verheugd met het aankomende verbod op het gebruik van de prikband, omdat als er met positieve trainingsmethoden dezelfde resultaten kunnen worden bereikt, er in onze optiek geen enkele reden is om dwang en geweld te gebruiken.

En hoe zit het eigenlijk met het door de overheid aangekondigde verbod op het gebruik van de stroomband? Is het gebruik van de stroomband ook per 1 juli 2018 verboden?

Nee, het door de overheid lang geleden aangekondigde verbod op het gebruik van de stroomband treedt niet in op 1 juli 2018. De reden dat de overheid deze datum niet haalt, heeft te maken met de nadere invulling van het zogeheten ‘deskundigheidsvereiste’. Het gebruik van de stroomband is namelijk slechts geoorloofd als het gebruik is gericht op het teweegbrengen van een gerechtvaardigde verandering in het gedrag van de hond ter voorkoming van gevaar voor mens of dier. De stroomband mag in dat geval alleen door deskundigen worden gebruikt, die kunnen aantonen dat ze de band deskundig en verantwoord inzetten. De overheid buigt zich momenteel nog altijd over de precieze invulling van dit deskundigheidsvereiste.

Terug naar nieuwsoverzicht