De handen ineen tegen bijtincidenten – LEAD©: local environmental awareness on dogs

17 mei 2018

Begin dit jaar publiceert het Ministerie dat in de UK over bijtincidenten gaat een ‘Guidance on Dog Control and Welfare for Police and Local Authorities’. Achter deze handleiding om bijtincidenten te voorkomen en welzijn van honden te promoten, zit een onderzoek bij politie en lokale autoriteiten in Engeland en Wales naar hun aanpak en ervaringen. 

Uit het onderzoek komt duidelijk de waarde naar voren van het LEAD©-programma, dat is uitgewerkt door Heath Keogh van de Metropolitan Police Service. Een belangrijk voorbeeld van een gezamenlijke aanpak die zich richt op het voor zijn van bijtincidenten en het verbeteren van hondenwelzijn. 

Wat is het LEAD-programma? 

LEAD wordt in de UK beschouwd als een ‘best practice’ en ondersteund door diverse goede doelen. Het is een initiatief dat wordt geleid door de politie waarbij alle hondgerelateerde incidenten worden geregistreerd, of het nu gaat om gedrag van de hond of  van de eigenaar, ongeacht of er een overtreding of misdrijf wordt begaan. Zodra er een misstand wordt gesignaleerd, wordt er contact gelegd met de houder van de hond en wordt deze in eerste instantie van informatie voorzien over verantwoord hondenbezit en wordt een waarschuwingsbrief verzonden dat er misstanden zijn gesignaleerd. Wanneer dit onvoldoende effect sorteert wordt een huisbezoek afgelegd. De omgeving van de houder, zoals een mogelijke woningverhuurder wordt gepast geïnformeerd en wanneer de eerste stappen met een houder niet tot verbetering van de situatie leiden wordt doorgepakt met verder gaande maatregelen. 

De kracht van het LEAD-programma zit in het vroegtijdig signaleren, optreden en in het samenwerken met diverse organisaties om tot verbetering van de situatie te komen. 

In de UK wordt LEAD steeds breder uitgerold en toegepast en het kan uitstekend als leermodel dienen voor Nederland, zoals ook wordt bewezen door de conclusies van het recente rapport

Combatting biting incidents – LEAD©: local environmental awareness on dogs

At the start of this year DEFRA published the report ‘Guidance on Dog Control and Welfare for Police and Local Authorities’. The report is based on survey research with police and local authorities in England and Wales and presents guidelines to prevent biting incidents with dogs and to promote dog welfare. The survey clearly indicates the value of LEAD©, a program designed and effectuated by Heath Keogh, Metropolitan Police Service. The LEAD-program is an important example of joint effort to combat biting incidents and promote dog welfare. 

What characterizes the LEAD-program?

LEAD is regarded in the UK as ‘best practice’ and it is supported by several NGO’s/charities. The initiative is led by the police and all dog related incidents are registered, regardless if behaviour of the dog or owner causes it, and if the incident regards an offence or a misdemeanour. As soon as an incident is reported, the owner of the dog is approached with information on sensible dog ownership and a letter of notice. If effect of this first step is too limited, a house call follows. Parties around the owner, such as a housing provider are informed and if the first steps with the owner do not lead to improvement, further measurements are taken. 

One of the strengths of the LEAD-program is reacting to early warning signals with appropriate measures. Another strength is the cooperation between several organisations in order to improve the situation. In the United Kingdom LEAD is being rolled out further and the program can be an excellent learning model for the Netherlands, as proven by the conclusions from the recent DEFRA-report

Terug naar nieuwsoverzicht