Minister van Landbouw geen voorstander van een landelijk verplichte hondencursus

6 februari 2018

Met het oog op het overleg van woensdag as met de Tweede Kamer heeft de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Carola Schouten, in een brief haar visie gegeven ten aanzien van de eerder geopperde maatregelen van haar voorganger Martijn van Dam om de problematiek van hoog-risico honden in te perken. Zo gaf Martijn van Dam vorig jaar aan voorstander te zijn van een verplichte cursus voor toekomstige en bestaande houders van hoog-risico honden. Carola Schouten wil een dergelijke cursus echter niet landelijk verplicht gaan stellen. Ze ziet de cursus wel als een mogelijke maatregel die gemeenten kunnen (gaan) opleggen aan houders van dit type hond, die met hun hond(en) op een of andere manier voor onrust zorgen. Hoe de cursus er verder uit zou moeten gaan zien, werkt ze nader uit in een beleidsregel.

Voorts is ze voorstander van een uniform registratiesysteem inzake bijtincidenten. Zo zegt ze: ‘Om goed inzicht te verkrijgen in welke hondenrassen bijtincidenten veroorzaken is het van belang om te beschikken over betrouwbare data. Voor het verkrijgen van deze betrouwbare data is het noodzakelijk dat zowel gemeenten als politie op een uniforme en consistente wijze data over bijtincidenten bijhouden’.   

Verder vindt ze het belangrijk dat er een wetenschappelijk onderbouwde lijst komt met genetisch risicovolle honden.

De Koninklijke Hondenbescherming betreurt het dat de minister geen voorstander is van een landelijk verplichte cursus, en dan het liefst een cursus voor alle (toekomstige) hondenbezitters (zie ons eerdere artikel: https://hondenbescherming.nl/nieuws/2018/02/01/hondenbescherming-wijst-op-belang-verplichte-cursus-voor-alle-hondenbezitters/)

Het is wel winst dat ze het voornemen van een cursus niet helemaal heeft losgelaten en dat ze voorstander is van een deugdelijke en uniforme registratie van bijtincidenten.

Klik hier voor de volledige brief: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018Z01860&did=2018D03775

Terug naar nieuwsoverzicht