Hondenbescherming wijst op belang verplichte cursus voor alle hondenbezitters

1 februari 2018

In aanloop naar het Tweede Kamer-overleg Dierenwelzijn op 7 februari heeft de Koninklijke Hondenbescherming opnieuw het belang geduid van verplichte cursus voor toekomstige hondenbezitters. In een brief aan de Vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit duidt ze het belang van goede cursus om problemen met honden te voorkomen en vraagt ze deze commissie dit onder de aandacht te brengen van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Middels een zogenoemde pre-aanschaf cursus, wordt een toekomstige hondenbezitter duidelijk dat de aanschaf van een hond meer is dan het in huis halen van ‘iets leuks of gezelligs’. Honden vragen en verdienen kennis en vaardigheid van hun houder.

Hondvaardigheid moet net zo vanzelfsprekend worden als autorijvaardigheid

‘Wanneer iemand met een auto het verkeer in wil, gaat hij eerst op les. Dat vinden we vanzelfsprekend. Met de hond begeef je je in het maatschappelijk verkeer, daarom zou een cursus voor toekomstige hondenbezitters net zo vanzelfsprekend moeten zijn.’, licht de woordvoerder van de Hondenbescherming toe.

Tegengaan ondoordachte aanschaf

Een verplichte cursus kan een rem zetten op een ondoordachte aanschaf, nog voor de hond er is, alsmede een mismatch voorkomen tussen eigenaar en hond. Iedere houder van welk type hond dan ook zou verplicht op cursus moeten. De maatschappelijke urgentie voor een cursus voor toekomstige houders van hoog-risico honden kan een startpunt zijn, als invoer voor élke hond niet haalbaar blijkt. De vele ernstige bijtincidenten van de afgelopen jaren, waren immers de aanleiding voor voormalig staatssecretaris Van Dam, om zich vooral op deze honden te richten. Een hoog-risico hond in handen van een houder die weet waar hij aan begint en hoe hij de hond verantwoord moet houden, verhoogt niet alleen het welzijn van de hond zelf, maar ook het veiligheidsgevoel van de omgeving.

Aanschaf bij een verantwoorde fokker

Nevenvoordeel van een pre-aanschaf cursus, een cursus vóórdat de hond in huis is, is het handvat dat de toekomstige hondenbaas krijgt om zijn aanschaf bij een goede verkoper te doen, zodat onverantwoorde fok wordt uitgebannen. Er rust immers op de schouders van de fokker veel verantwoordelijkheid. Bij hoog-risico honden geldt deze verantwoordelijkheid nog eens extra. Bij deze dieren is socialisatie/gewenning van extra belangrijk om agressie, angst en prooigedrag te verminderen. Bovendien is het de fokker die selecteert op erfelijke eigenschappen, waarin agressie en prooigedrag verankerd kunnen liggen.

Verantwoorde eigenaar maakt het verschil

Naast de inspanningen van de fokker om erfelijke eigenschappen terug te dringen die wellicht vroeger gewenst waren, maar vandaag de dag niet meer, heeft juist de hoog-risico hond een verantwoord eigenaar nodig. De invloed van de erfelijke basis wordt door verantwoordelijke eigenaars opgevangen door een goede socialisatie en gewenning, gecombineerd met een goede opvoeding en verstandig houderschap.

Verantwoorde eigenaars creëer je door hen de juiste kennis en vaardigheden te bieden, zoals in een verplichte – goede – cursus vooraf en tijdens het bezit van een hond.

Goede cursus - gegeven door professionals

Hoewel de Koninklijke Hondenbescherming een verplichte cursus voor iedere hond ziet als dé weg om hondenbezit een meerwaarde te maken voor hond, houder en samenleving, roept zij de overheid eveneens op het werkveld te helpen bij het professionaliseren van hondentrainers, ook wel kynologisch instructeurs genoemd. Een goede cursus voor en na de aanschaf van een hond staat of valt met professionele trainers/instructeurs. Vandaag de dag is het voor toekomstige hondenbezitters nog onvoldoende helder wanneer ze te maken hebben met een goed opgeleide,  voldoende bijgeschoolde en vaardige professional.

Registratie bijtincidenten

Tot slot heeft de Hondenbescherming de Vaste commissie gevraagd haar aandacht te richten op de centrale en uniforme registratie van bijtincidenten door honden. Zonder deze registratie is het uitermate ingewikkeld feiten en emoties rondom bijtincidenten onafhankelijk van elkaar te bezien.

Terug naar nieuwsoverzicht