Spelstijlen bij honden

19 april 2017

Honden kennen spelstijlen

Een spelstijl is vaak deels terug te leiden naar de oorspronkelijke functie van de hond. Kort samengevat zijn de spelstijlen die je kunt herkennen, die van hardlopers, bekvechters, dansers, pogoërs en worstelaars.

Hardlopers rennen vooral achter elkaar aan en bijten daarbij soms voorzichtig of duwen elkaar kort aan. Soms begint het spel met een soort korte besluiping van één van de honden. 

Bekvechters spelen als het ware alleen met hun bekken. De contacten zijn minder lichamelijk dan bij de worstelaars. Vaak liggen deze honden, terwijl ze ‘happen’ naar elkaars bek, oren, etc.

Dansers maken snelle onverwachte sprongen en gebruiken hun voorpoten. Het spel is katachtig en licht. Aanrakingen zijn relatief subtiel of zelfs afwezig. 

Pogoërs houden van hard spel. De honden rammen elkaar en laten zich daarbij soms vrijwillig op een schouder rollen of worden omgegooid. Tussentijds is er sprake van rennen, waarbij de honden elkaar vrij snel proberen weer te raken. Veel pogoërs houden ook van worstelen en deze spelvormen gaan regelmatig in elkaar over. Worstelaars pinnen elkaar vast op de grond en ‘grijpen’ op speelse wijze op diverse plekken de andere hond. De lichamen zijn erg dicht op elkaar.

Het is belangrijk de spelstijl van je eigen hond en van andere honden te (her)kennen. Het is namelijk het beste om speelmaatjes te zoeken die bij de stijl van je hond passen. Sommige spelstijlen combineren absoluut niet. Dat kan leiden tot brokken of onplezierige ervaringen. 

Pogoërs en worstelaars combineren nauwelijks met andere stijlen. Hardlopers kunnen – zeker bij intens spel – angstaanjagend zijn voor bekvechters of dansers.

Weten wat voor een sociaal type jouw hond is? Doe dan de ‘sociaal type hond’-test op hondenbescherming.nl.

Spel herkennen en begeleiden

Leuk spel tussen honden onderling is een van de grootste plezieren in het leven van hondsociale honden. Toch kan loslopen van honden ook tot trauma’s leiden en kan spel ontaarden in gevechten. 

Door spel (en het gebrek daaraan) beter te herkennen, kun je ongelukken (vaak) voorkomen. In dit artikel lees je meer over hoe je dat doet en hoe je je hond zo goed mogelijk begeleidt bij spel.

Leuk spel is te herkennen aan:

- Ontspannen situatie, overdreven bewegingen van de spelende honden,

- Pauzes in het spel (om te voorkomen dat gemoederen verhit raken),

- Rolwisselingen: nu eens is de ene hond onder, dan de andere. Nu eens rent de ene hond achter de een aan, dan de ander achter de ander,

- Ingehoudenheid als een dier vaardiger/ouder is, dan het andere dier,

- Spelbuigingen en ‘spelgezicht’.

Om spel leuk en veilig te laten verlopen, moet je als hondenbezitter zorgen voor begeleiding. Dat betekent dat je dus niet kan opgaan in een gesprek met andere tweebenigen. Je moet altijd een oog houden op de viervoeters en bereid zijn (op tijd!) in te springen als spelregels onvoldoende nageleefd worden.

Spelregels

Spelregels minimaliseren de kans dat het mis gaat en spel uitloopt op: ongelukken, vermoeidheid, blessures, agressie/gevechten, verkeerde leerervaringen, trauma’s.

Belangrijke spelregels zijn:

- De eerste klap is een daalder waard. Zorg voor een juiste match op spelstijlen. (Zie het artikel van gisteren om daarover meer te lezen.)

- Houd spel kort. Vijf minuten kan al lang zijn. Lassen de honden weinig of geen pauzes in? Zorg dan zelf voor pauzes.

- Stop spel als een van de honden probeert weg te komen van de ander.

- Zorg voor een veilige spelomgeving en veilig spelmateriaal.

- Zie je leereffecten die je niet wilt? Buig het spel dan om of stop het.

- Geen verdedigbare zaken. Tenzij je 100% zeker weet dat de honden het niet verdedigen.

Spel is van waarde en erg belangrijk voor honden. Gun ze leuk en veilig spel, leer echt spel herkennen en durf spel dat geen spel is te stoppen.

Terug naar nieuwsoverzicht