Is het gebruik van de stroomband nu verboden of niet?

29 maart 2017

‘De stroomband is nu toch verboden?’ Deze vraag bereikt ons regelmatig en dat is ook niet zo verwonderlijk, omdat de overheid het voornemen had opgevat om het verbod op de stroomband op 1 januari 2017 in werking te laten treden. Die streefdatum is niet gehaald en de overheid mikt nu op de zomer van 2017 om het verbod in te voeren.

De reden dat de overheid het niet heeft gehaald, heeft onder meer te maken met de nadere invulling van het zogeheten ‘deskundigheidsvereiste’. Het gebruik van de stroomband is namelijk slechts geoorloofd als het gebruik is gericht op het teweegbrengen van een gerechtvaardigde verandering in het gedrag van de hond ter voorkoming van gevaar voor mens of dier. De stroomband mag in dat geval alleen door deskundigen worden gebruikt, die kunnen aantonen dat ze de band deskundig en verantwoord inzetten. De overheid buigt zich momenteel dus nog over de precieze invulling van dit deskundigheidsvereiste.

De Koninklijke Hondenbescherming lobbyt voor een verstandige formulering van en goede controle op deskundigheid. We hopen dat de overheid haar deadline van de zomer haalt! 

Terug naar nieuwsoverzicht