Hondenbelasting neemt in ‘populariteit’ af bij gemeenten

25 maart 2017

In een vrij recent nieuwsartikel over de hondenbelasting op de website ‘CijferNieuws.nl’, stond dat er dit jaar weer een aantal gemeenten heeft besloten om de hondenbelasting af te schaffen en dat het gemiddelde tarief van de hondenbelasting is gedaald. (Voor het volledige artikel zie: http://www.cijfernieuws.nl/nieuws/minder-hondenbelasting-lagere-tarieven-en-in-minder-gemeenten/)  

Uit deze berichtgeving blijkt dat gemeenten de keuze hebben of ze de hondenbelasting heffen of niet. Sommige gemeenten schaffen de hondenbelasting af omdat de inningskosten hoger liggen dan de opbrengsten van de belasting. Voor veel gemeenten is de hondenbelasting echter een mooie inkomstenbron. Temeer daar gemeenten vrij zijn in het bepalen van de hoogte van het tarief van de hondenbelasting.

Het is echter moeilijk uit te leggen aan hondenbezitters dat de opbrengsten van de belasting niet of nauwelijks ten goede komen aan honden, maar in de algemene pot belanden. Dit omdat de hondenbelasting een algemene belasting is en geen doelbelasting. Het in de algemene pot belanden van de opbrengsten zet terecht veel kwaad bloed bij hondenbezitters. De bedragen die in een groot aantal gemeenten moeten worden betaald, liegen er immers niet om. En als deze opbrengsten bijvoorbeeld niet worden aangewend voor een positief hondenbeleid met onder meer goed bereikbare en afgesloten speelveldjes, leidt dat tot veel onbegrip en wrevel bij hondenbezitters.

De Hondenbescherming is voorstander van een zo positief mogelijk ingestoken hondenbeleid, waarin een eventueel geheven hondenbelasting, zou moeten worden aangewend als doelbelasting. Zodoende komen de opbrengsten ten goede aan voorzieningen voor honden en hun eigenaren. Als hondenbezitters iets terug zien van de betaalde belasting, zullen ze ook eerder geneigd zijn om hondenbelasting te betalen.

In onze advisering richting gemeenten geven we daarom aan dat het gemeentelijk hondenbeleid erop moet zijn gericht de leefomgeving zodanig in te richten en te ontwerpen, dat er met de behoeften en eigenschappen van honden(eigenaren) rekening wordt gehouden. Als er door gemeenten goede voorzieningen (zoals uitlaatmogelijkheden, hondentoiletten, e.d.) voor honden en hondenbezitters worden getroffen, voorkomt men overlast en wordt de integratie en acceptatie van de hond in de samenleving bevorderd.

Leest u dit en u bent u binnen uw gemeente verantwoordelijk voor het gevoerde (of te voeren) hondenbeleid download dan onze folder 'Positief hondenbeleid in 10 punten'

Of bent u een ontevreden hondenbezitter? Print de folder uit of bestel deze kosteloos bij ons viainfo@hondenbescherming.nl en breng de folder bij uw gemeente onder de aandacht.

Terug naar nieuwsoverzicht