Hoog-risico honden en ego- of imagoaanschaf: de X-factor

6 februari 2017

In het artikel ‘Een goede hond zit in…’ las je meer over hoe genen, een goed benutte gevoelige periode en goed houderschap een ‘goede hond’ maken. Over dat goede houderschap is veel te zeggen, zeker als het over hoog-risico honden gaat.

Hoog-risico honden hebben namelijk vaker pech dan andere honden. Die pech wordt veroorzaakt door hun ‘X-factor’, hun aantrekkingskracht op minder verantwoorde houders.

Laten we beginnen, met het uit de weg ruimen van een hardnekkig misverstand: dat er geen verantwoorde houders zijn van hoog-risico honden. Die zijn er wel. Gelukkig! En zij hebben misschien wel meer last dan wie dan ook van de aantrekkingskracht die het hondtype dat ze in hun hart hebben gesloten, heeft op minder  verantwoorde houders. Het leed van deze honden immers, raakt ons allemaal, maar deze mensen nog meer. Zij immers, zien de hond wel als het dier dat het is. De onverantwoorde houders zien dat onvoldoende.

En dat is meteen waarom de hoog-risico hond, zo’n aantrekkingskracht heeft op onverantwoorde houders. Het is een type hond dat makkelijk gezien kan worden als middel of als merk, niet als dier. Deels komt dat door zijn historie. De hoog-risico hond heeft in de historie een gladiator-rol gehad. Zie je jezelf als outcast of gladiator, dan zal je je tot die historie aangetrokken voelen. En dan is er nog het feit dat de hond vandaag de dag, op basis van die historie een X-factor toebedeelt krijgt. Je ziet het type hond vaak terug in de cultuur van zware jongens. Zoek je een ‘merk’ om je eigenwaarde op te krikken? Dan lijkt deze hond perfect geschikt. Het andere deel van de aantrekkingskracht zit in het middel dat de hond kan zijn. Juist een hoog-risico hond is makkelijk te vormen tot een middel om te beschermen, bewaken, intimideren en/of geld te verdienen. 

Wordt een hond om ego-of imagoredenen aangeschaft? Dan is de kans op goed houderschap kleiner. Als je al start met de hond als middel of merk te zien, dan zal je minder slim je fokker selecteren. Je kiest dan eerder voor een fokker die niet heeft geselecteerd op geschikte genen voor samenleven in een volle maatschappij en die minder goed start met de benutting van de gevoelige periode. Bovendien besef je zelf minder dat je met socialisatie en gewenning verder moet gaan. En dat je de hond moet opvoeden en managen. Tot slot wil je misschien wel helemaal geen goed houder zijn of goede zorg bieden. Omdat je het dier gekozen hebt voor je eigen nut. De kans is dan ook groter dat je het dier aan zijn lot overlaat, als het niet meer voldoet aan je eisen.

Het lot van te veel hoog-risico honden vandaag de dag ligt in handen van houders die op verkeerde gronden de hond aanschaffen. Sommigen van hen claimen zelfs dat de ‘van oorsprong vechthond’ vandaag de dag nog steeds moet vechten…dat het dier als een bokser zo blij in de ring staat. Daarover meer in het laatste deel van deze reeks ‘Waarom knokken klote is’. 

Terug naar nieuwsoverzicht