Hondenbescherming vraagt Facebook beter te letten op dieradvertenties

19 januari 2017

Na diverse berichten van verontruste hondenliefhebbers, verzoekt de Koninklijke Hondenbescherming Facebook dringend alerter te zijn op het ter verkoop aanbieden van puppy's via dit social media kanaal. 

De Hondenbescherming is net als deze hondenliefhebbers zeer ontstemd over het aantreffen van Facebook pagina's die veel puppy's ter verkoop aanbieden en wel om de navolgende redenen.

Impulsaanschaf
De verkoop van honden via Facebook bevordert de impulsaanschaf van honden. Men kiest een hond op basis van een foto en een begeleidend tekstje zonder goed te beseffen wat het hebben en houden van een hond allemaal met zich meebrengt. De aanschaf mondt in zulke situaties niet zelden uit op een enorme teleurstelling voor hond en baas. Met als gevolg dat afstand wordt gedaan van de hond. Jaarlijks komen meer dan 12.000 honden in het asiel terecht. Vaak omdat hun baas ze niet meer kan of wil houden.

Niet-bonafide handelaren
De kans is aanzienlijk dat de honden die op Facebook te koop worden aangeboden van niet-bonafide handelaren afkomstig zijn. In Nederland worden tienduizenden pups per jaar buiten de registratie om verhandeld. Het merendeel daarvan is vermoedelijk afkomstig van illegale bedrijfsmatige handel. Pups die hier vandaan komen, hebben een slechte start, zijn vaak ziek en blijven soms een leven lang angstig of agressief. 

Beleidsverklaring Facebook
In de beleidsverklaring van Facebook staat dat de verkoop van dieren op Facebook verboden is. Wij zijn blij dat u Facebook dit standpunt huldigt,en zien graag de daad bij het woord gevoegd worden en de verkoop op Facebook een halt toegeroepen.

Gezien het vorenstaande verzoekt de Koninklijke Hondenbescherming Facebook nadrukkelijk om de verkoop van honden op Facebook te stoppen en pagina's die voor dit doel worden gecreëerd uit de lucht te halen.

Terug naar nieuwsoverzicht