Gemeentelijk meldpunt voor honden maakt vroegtijdig ingrijpen mogelijk

6 januari 2017

Honden kunnen een grote meerwaarde hebben voor de samenleving. Door alle recente problemen met hoog-risico honden, vergeten we dat vandaag de dag soms. Hoe vinden we de weg terug naar een fijne kameraad die een graag geziene viervoeter is in wijk, park en bos? Een van de wijzen is door onverantwoord houderschap van honden terug te dringen. Het is precies dat, dat zorgt voor het grote aantal lastiger herplaatsbare honden in de asielen, voor veel gevallen van verwaarlozing en mishandeling en voor ernstige bijtincidenten. Goede voorlichting over wat het hebben van een hond inhoud is een van de stappen, liefst verplicht, voorafgaand aan de aanschaf van een hond. Echter, bij veel van de ernstige bijtincidenten horen we - achteraf - dat er al vóóraf problemen bekend waren met de hond(en) en houder.

De omgeving heeft de honden al vaker door de wijk los zien lopen, zonder de eigenaar. Of de honden zijn ingezet om te intimideren. Of er zijn bepaalde overlastvormen bekend. Hoe mooi zou het zijn voor de wijk, de hond en de houder, als deze signalen vroegtijdig worden gesignaleerd. En als daarop kan worden ingegrepen. Effectief. Niks niet “als het kalf verdronken is, dempt men de put”, maar de put effectief afsluiten. Nog voor er ongelukken gebeuren.

Dat kan. In het Verenigd Koninkrijk is inmiddels goede ervaring opgedaan met het LEAD-programma. LEAD staat voor Local Environmental Awareness on Dogs (© The Crown, Metropolitan Police Service 2013). Het is geïnitieerd door Pc Heath Keogh en heeft als doel verantwoord hondenbezit te stimuleren.

In lijn met de positieve ervaringen die bij onze Westerburen zijn opgedaan, pleit de Koninklijke Hondenbescherming voor een laagdrempelig gemeentelijk meldpunt. Doel: zicht krijgen op (beginnende) problemen  op lokaal niveau. Dit maakt directe effectieve aangepakt mogelijk, voordat ernstige incidenten plaatsvinden. Signalen die gemeld kunnen worden, zijn bijvoorbeeld het regelmatig in een wijk loslopen van honden, zonder eigenaar. Of bijna-bijtincidenten. Met een systeem van waarschuwingen en maatregelen, gericht op verbetering van de situatie kan vervolgens de situatie ten goede gekeerd worden. Maatregelen kunnen bestaan uit het verplicht op cursus gaan, verplicht deugdelijk hekwerk aanleggen en/of castratiemaatregelen (ook om ongewenste nestjes te voorkomen).

Een dergelijke aanpak zal voor verbetering van hondenwelzijn zorgen, de houder meer kennis en vaardigheid met betrekking tot zijn hond(en) en voor een verbeterd veiligheidsgevoel in de wijk. North Wales Police (website, 4 november 2015) geeft hierover aan: ‘Problemen met honden kunnen leiden tot veel bezorgdheid in wijken. Het nieuwe LEAD-initiatief richt zich op het terugdringen van deze bezorgdheid en angst. Het helpt hondenbezitters in hun ontwikkeling van kennis over de hond; zowel als de bewoners, door verantwoord hondenbezit te promoten.

De Koninklijke Hondenbescherming roept op te leren van de stappen die zijn gezet in het Verenigd Koninkrijk en de weg terug te vinden naar de hond als kameraad en maatschappelijke meerwaarde, in alle wijken in Nederland…


Meer informatie over LEAD is op te vragen via info@hondenbescherming.nl.

Luisteren naar fragment BNR kan hier: https://www.bnr.nl/nieuws/juridisch/10316218/roep-om-gemeentelijk-meldpunt-agressieve-honden

Terug naar nieuwsoverzicht