Hoe voeden we eigenlijk onze hond op?

8 juli 2016

Hoe voeden we eigenlijk onze hond op?

Iedereen heeft een eigen kijk op zijn hond. Iedereen heeft een eigen stijl van opvoeden. Wageningen Universiteit onderzoekt hoe mensen naar hun dier kijken en of er een relatie is tussen hoe kinderen en honden worden opgevoed.

Bent u ouder of verzorger van één of meer kinderen en heeft u daarnaast een hond waar u binnen uw gezin het meest de zorg voor draagt? Dan nodigen we u van harte uit deel te nemen aan het onderzoek. U kunt deelnemen door de vragenlijst in te vullen via:

http://survey.dierenwetenschap.com.dallaswin200.arvixeshared.com/surveymobile.aspx/opvoedvragenlijst

De vragenlijst is ‘een hele kluif’, omdat onderzoek naar dit onderwerp nog in de kinderschoenen staat, maar uw deelname is belangrijk! De uitkomsten van dit onderzoek geven beter inzicht in hoe mens en dier optimaal kunnen samenleven. Die kennis helpt om te voorkomen dat mensen honden wegdoen, afdanken of dat dieren een dichte deur treffen wanneer ze zorg nodig hebben. In Nederland gaan er jaarlijks nog meer dan tienduizend honden naar het asiel, dat moet en kan anders… u kunt daarbij helpen! Alvast dank voor uw deelname aan de enquête!

Terug naar nieuwsoverzicht