Middeleeuwen - column

24 juni 2016

Soms blijft iemand in de Middeleeuwen hangen. De Middeleeuwen van hondentraining wel te verstaan. Staat hij of zij met iPad in een keuringsring, maar zijn hedendaagse principes, kennis en kunde nog niet uit het spreekwoordelijke ei gekropen.

Als ik in het buiten-land ben, dat wil zeggen in een gebied waar de iPad nog niet echt zijn intrede heeft gedaan, dan snap ik dat wel. Simpelweg omdat er minder toegang is tot kennis en kunde. Omdat daar de leerweg er een is van de dorpsoudste of dorpsdeskundige. Als er al een dorp te bekennen is. Neem de berggebieden van Oost- of Zuid-Europa. Een hond ‘trainen’ doe je daar zoals je voorvaderen dat deden. Of zoals je leert van degenen met wie je als broekie de bergen in gaat. En heel eerlijk, daar is dat vaak ook niet zo’n probleem. Omdat de druk op de honden beperkt is. Ze tonen vooral hun natuurlijk en geselecteerde gedrag. Worden daarin wat gestuurd, wat geremd, maar werken voor een groot deel zelfstandig hun takenpakket uit in een omgeving die weinig aansturing door een baas vraagt.

Voor het overige echter, begrijp ik niet zo goed hoe een iPad en de Middeleeuwen samen gaan. Zeker niet als ideeën uit die Middeleeuwen gedeeld worden via de iPad. Zo vertelde iemand die wel helemaal in het heden leeft, mij recentelijk een verhaal over een keurmeester uit het buitenland (maar niet het buiten-land, oftewel een buitengebied zonder kennis vergrotende mogelijkheden) die een groep vee drijvende honden in Nederland keurde. Deze keurmeester was zeer verbolgen over de honden die hij zag. Nu ja, niet over de honden, maar over hun staartdracht.

Die was volgens hem veel en veel te hoog. Hij waarschuwde de aanwezigen dat zij dat bij de jonge honden die hij keurde misschien nog wel leuk zouden vinden, maar dat ze hoe dan ook over enige tijd in grote problemen zouden komen met de dieren. Dit dominante gedrag moest snel gecorrigeerd worden. Anders zouden de hoge staarten tot ernstige schade lijden in de baas-hond relatie. Natuurlijk had onze Middeleeuwse keurmeester ook een advies om hierop te trainen. Terwijl de honden in de ring hun hoge staartdracht toonden, moest je met een ketting gooien. Net zo lang tot die staarten de juiste lage positie verkregen…

De Middeleeuwen…ze lijken zo lang geleden… maar  soms zijn ze helaas toch nog heel dichtbij…

Terug naar nieuwsoverzicht