Hondproblematiek onder de loep in Leeuwarden

2 juni 2016

Op basis van de problematiek in Nederland rondom statushonden, honden die om ‘ego-redenen’ van de baas worden aangeschaft, wil de Koninklijke Hondenbescherming effectievere voorlichting overwegen in zogenaamde ‘aandachtswijken’.

Geïnspireerd door een project van DogsTrust op dit gebied, maar met besef van de uitdagingen die goede voorlichting en het bereiken van lager opgeleide doelgroepen met zich meebrengen, heeft de organisatie daarom in een eerste stap twee studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein gevraagd in dit onderwerp te duiken. Sanne van Hooff en Eline Pierik hebben inzichtelijk gemaakt wat de situatie rondom honden(problematiek) in Leeuwarden is.

De Hondenbescherming wil deze dames graag bedanken voor hun inzet en het geleverde werk. Dit artikel geeft weer welke conclusies en vervolgstappen de organisatie aan hun werk verbindt.

Onderzoek

Van Hooff en Pierik hebben als onderdeel van hun opleiding Diermanagement diverse partijen benaderd die betrokken (kunnen) zijn bij hondproblematiek en hen vragen voorgelegd over die problematiek. Zij richten zich hierbij op het in kaart brengen van de mogelijke problemen.

Conclusie – vaak multiproblematiek bij onvoldoende zorg voor het dier

In Leeuwarden is overlast door honden het grootste probleem, in ruim anderhalf jaar tijd wordt binnen de stad ruim 600 maal melding gedaan van zaken als geluids-/stankoverlast en loslopende honden, zo geven de geïnterviewde partijen van politie, woningbouw en stadstoezicht aan. Verwaarlozing/ mishandeling komt ook voor, ruim 60 meldingen worden door de geïnterviewden genoemd. Vaak is hierbij sprake van ‘multiproblematiek’: financiële problemen, psychosociale problemen, onvoldoende kennis over het dier en het goed houden daarvan worden als redenen aangegeven. Opvallend is verder dat de onderzoekers bij het starten van hun traject geen speciale vragen hebben opgenomen over honden die van oorsprong gefokt zijn voor vecht/waakdoeleinden, maar dat juist deze honden in de interviews geregeld naar voren komen als de honden die gehouden worden bij gemelde situaties van overlast, verwaarlozing en mishandeling.

Aanbevelingen – eenduidige registratie misstanden en goede voorlichting als weg voorwaarts

Hoewel het onderzoek niet gericht was op het onderzoeken van oplossingen, geven de studenten wel richtingen hiervoor aan. Zo adviseren zij om misstanden met honden eenduidig en goed te registreren om een compleet overzicht tet krijgen van de problematiek. Daardoor kan mogelijk ook beter inzichtelijk worden gemaakt of problematieken in de ene wijk meer spelen dan in de andere, waardoor gerichter preventie ingezet kan worden. Daarnaast geven zij aan dat een duidelijke voorlichting over de financiële kanten van hondenbezit, almede hoe een hond goed te houden cruciaal is voorafgaand aan de aanschaf, om problemen te voorkomen.

Verder suggereren de studenten te leren van het Leeuwardse project dat zich in een aantal wijken op kennisoverdracht heeft gericht, waarna overlast door loslopende honden gedaald lijkt.

Tot slot adviseren de studenten om een betere samenwerking met GGZ/sociale wijkteams te bewerkstelligen om vroegtijdige opsporing van hondproblematiek te stimuleren.

Vervolgstappen voor de Koninklijke Hondenbescherming

De Hondenbescherming wil op basis van het werk van Van Hooff en Pierik vervolgonderzoek initiëren dat in kaart kan brengen welke oplossingen gezien worden door organisaties die bij hondproblematiek betrokken zijn en welke knelpunten momenteel spelen die verbetering tegenhouden. Daarnaast zal ze onderzoeken of en wat voor project kan bijdragen aan het voorkomen van hondproblematieken.

Terug naar nieuwsoverzicht