Dieren verdienen een volwaardige dierenpolitie

17 mei 2016

De Belgische minister van dierenwelzijn is van mening dat er een aparte dierenpolitie nodig is om de vele meldingen van dierenmishandeling en –verwaarlozing in België het hoofd te bieden. In Nederland zagen we de noodzaak van een dierenpolitie al eerder, namelijk in 2011.

In dit jaar werd de zogeheten ‘dierenpolitie’ ingevoerd. Bij de invoering werd gestreefd naar de inzet van 500 voltijds dierenagenten. Helaas is dit streven inmiddels losgelaten en is er gekozen voor een taakaccent ‘dierenbescherming’ bij een beperkter aantal agenten.

Gezien het totale takenpakket van de agent hebben deze ‘dieragenten’ nauwelijks tijd om af te gaan op meldingen van mishandelde en verwaarloosde dieren. Daar komt nog bij dat het Landelijk Expertisecentrum Dierenwelzijn aan het begin van dit jaar is opgeheven. Dit centrum diende als vraagbaak en adviescentrum voor de dierenagenten. Uit oogpunt van handhaving op dierenleed is dit alles een slechte zaak.

Hopelijk opent de uitspraak van de Belgische minister de ogen van de Nederlandse regering dat ze op de goede weg zat en dat ze moet blijven investeren in een volwaardige dierenpolitie teneinde het vele dierenleed adequaat te kunnen blijven bestrijden.   

Terug naar nieuwsoverzicht